รับมอบเกียรติบัตร ที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.
นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นตัวแทนพี่น้องชาวตำบลบ้านกลาง รับมอบเกียรติบัตร ที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม