ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

เลขที่ 174 หมู่ที่ 7  ถนนชยางกูร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
48000

โทรศัพท์ : 0-4205-2214 โทรสาร : 0-4205-2213

E-mail: palad@baanklang.go.th

admin@baanklang.go.th

saraban_06480109@dla.go.th

map

 

Admin Baanklang