สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

Admin Baanklang