พิธีการมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมพิธีการมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยในการนี้ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้ให้ความสำคัญกับด้านการศึกษา เพื่อให้ลูกหลานในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง มีอนาคตที่ดี และเป็นกำลังพัฒนาประเทศชาติต่อไป