กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันอังคารของสัปดาห์

วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยทุกวันอังคาร ร่วมกับอำเภอเมืองนครพนม และส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

Admin Baanklang