ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Admin Baanklang