คณะกรรมการฯ ทำลายหนังสือราชการประจำปี พ.ศ. 2566

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ ตามบัญชีหนังสือที่ขอทำลาย ประจำปี พ.ศ. 2566 คณะกรรมการฯ จึงดำเนินการทำลายหนังสือราชการประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 777 รายการ โดยวิธีการ “เผาทำลาย” ณ ลานเอนกประสงค์ข้างห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Admin Baanklang