ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 3|2566 เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Admin Baanklang