อบต.บ้านกลาง ร่วมใจ จัดกิจกรรม (Big Cleaning Day) 5 ส. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จัดกิจกรรม (Big Cleaning Day) 5 ส. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยการทำความสะอาดภายในสำนักงาน และห้องทำงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม

Admin Baanklang