กิจกรรม“ขายขยะรีไซเคิล” ของกองทุนธนาคารขยะตำบลบ้านกลาง

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยกองทุนธนาคารขยะตำบลบ้านกลาง ได้ทำการขายขยะรีไซเคิล ที่รับซื้อจากสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลบ้านกลาง เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายเข้ากองทุนและเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกต่อไป

Admin Baanklang