กิจกรรม“ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล” ครั้งที่ 2 ในพื้นที่บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง ณ วัดสุพรรณกมลาวาส บ้านกลางน้อย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยกองทุนธนาคารขยะตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ในพื้นที่บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง ณ วัดสุพรรณกมลาวาส บ้านกลางน้อย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Admin Baanklang