กิจกรรม“ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล” ครั้งที่ 2 ในพื้นที่บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ณ ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนบ้านดงยอ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยกองทุนธนาคารขยะตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ในพื้นที่บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง ณ ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนบ้านดงยอ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Admin Baanklang