ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่มีการโทรศัพท์หรือแจ้งเป็นหนังสือ รวมถึงการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน Line หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ เพื่อให้ผู้เสียภาษีทำธุรกรรมโดยการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการกดลิงค์ ดาวน์โหลด หรือติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมใดๆ

2.ให้ผู้เสียภาษีใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการชำระภาษี ได้แก่ ข้อมูลค่าภาษีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงหมายเลขบัญชี และชื่อบัญชีว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้อง

3.หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือปลอมแปลงเอกสารการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตำรวจท้องที่โดยทันที

Admin Baanklang