6 วิธีใช้พัดลมให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

6 วิธีใช้พัดลมให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

1.เลือกที่มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

2.เลือกพัดลมที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน มอก.

3.ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน

4.หมั่นทำความสะอาดพัดลม อยู่เสมอ

5.ตั้งพัดลมในที่มีอากาศ ถ่ายเทสะดวก

6.ปรับความแรงลมเหมาะสม

ข้อมูล สำนักนโยบายและพลังงานไฟฟ้า กระทรวงพลังงาน

Admin Baanklang