มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจาก(วาตภัย)ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจ ผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Admin Baanklang