ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานและชี้แจงการทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Admin Baanklang