ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ นายพรมศักดิ์ สีลา รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยนายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เข้าศึกษาดูงานเรื่องบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแก่องค์กรและประชาชน ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม