ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ นายพรมศักดิ์ สีลา รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยนายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม