สมาคมปลัด อปท.จ.นครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดจัดอบรมหลักสูตร “การเชื่อมโยงหลักสูตรสถานศึกษา สู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินวิทยฐานะครู ผู้บริหารสถานศึกษาของ อปท.

อบรม อปท.
สมาคมปลัด อปท.จ.นครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดจัดอบรมหลักสูตร “การเชื่อมโยงหลักสูตรสถานศึกษา สู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินวิทยฐานะครู ผู้บริหารสถานศึกษาของ อปท. ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จ.นครพนม