จุดเช็กอินริมโขงบ้านหนาด

บ้านหนาด หมู่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
โทร : 042052214