ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ดังนี้
1.สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่าโรคพิษสุนัขบ้ามีอันตรายถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษาแต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใกล้ตำบล
2.การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดทันทีเช็คแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง
3.หากพบว่าสุนัขหรือแมว กัด ช่วน ตนเองหรือผู้อื่น ให้นำสุนัขหรือแมวไปขังไว้เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน หรือพบสัตว์สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทันที