ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านกลางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านกลางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม