Posted in จดหมายข่าว

กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง

รณรงค์พ่นหมอกควันแจกทรายอ…

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตำบลบ้านกลาง

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หนองขี้เหล็ก หมู่ 4 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

กิจกรรมการผ่าตัด ทำหมัน สุนัข – แมว ประจำปี พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

โครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง จำนวน 6 ราย

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านกลางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

Continue Reading...