แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง 24/05/2024
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) 24/05/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง-ดงยอ หมู่ที่ ๑ บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 19/03/2024
จ้างออกแบบงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 05/01/2024
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 25/10/2023
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง 30/05/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อนกลางน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านกลางน้อย ตำบลบ้านกลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 09/01/2023
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงติ้ว 2 หมู่ที่ 5 12/10/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียน) 16/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียน) 16/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ศพด.) 15/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ศพด.) 09/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียน) 09/06/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 08/11/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 08/11/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 04/11/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 02/11/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 04/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 04/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 27/09/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง-ดงยอ หมู่ที่ ๑ บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารราชพฤกษ์ อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู) พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงติ้ว จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อเป็นถนนลูกรัง บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อเป็นถนนลูกรัง บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ขยายไหล่ทาง) สายดงติ้ว-นาถ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2023
จ้างก่อสร้างพื้นทางลาดคนพิการอาคารราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนาด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง-ดงยอ หมู่ที่ ๑ บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง - บ้านดงยอ หมู่ที่ ๑๓ บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อนกลางน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านกลางน้อย ตำบลบ้านกลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อนกลางน้อย หมู่ที่ 7 บ้านกลางน้อย ตำบลบ้านกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/10/2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/06/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมรอยรั่วหลังคาอาคารอินทนิล อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2024
จ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตห้องแถวร้านค้าชุมชน อบต.บ้านกลาง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองเก่าบ้านหนาด บ้านหนาด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ๘๕ แอมป์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๘๘๓ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. สายทางเข้าบ้านหนาด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๘๘๓ นครพนม) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหนาด ๔ บ้านหนาด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง ๒ ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์์สำนักงาน (รถเข็น) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด สายทางกลางหนาด ๑ บ้านหนาด หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. สายทางกลางหนาด ๒ บ้านหนาด หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างเหมาทำราวเหล็กกันอันตราย สะพานห้วยเอี่ยนเน่า ทางเข้าบ้านดงติ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดตู้คอนซูมเมอร์) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
จ้างเหมาทำราวเหล็กกันอันตราย สะพานห้วยเอี่ยนเน่า ทางเข้าบ้านดงติ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านกลางน้อย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2024
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างซ่อมแซมระบบหล่อเย็น รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๕๙ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสายรัก สายใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างหอประปา ขนาด ๑๐ ลบ.ม. บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
ซื้อตามโครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2022
ซื้อตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ - ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2022
ซื้อตามโครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2022
ซื้ออาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนาด หมู่ที่ 2 (จุดที่ 1 หน้าวัดแก่งเมือง จุดที่ 2 สายตลาดลาว) ตามแบบก่อสร้าง ปร.๔,ปร.๕ อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2022
จ้างก่อสร้างโครงการหอประปา ขนาด ๑๐ ลบ.ม.บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่