แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงติ้ว 2 หมู่ที่ 5 12/10/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียน) 16/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียน) 16/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ศพด.) 15/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ศพด.) 09/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียน) 09/06/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 08/11/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 08/11/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 04/11/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 02/11/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 04/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 04/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 27/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 20/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 20/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 31/08/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 14/06/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน 14/06/2021
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 11/05/2021
โครงการขัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 11/05/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุกีฬาสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0030 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 6 (สายทางดอนหอน้อย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2022
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2022
จ้างเหมาทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2022
ซื้อตู้เหล็กบานเปิดกระจก 4 ฟุต ทรงสูง เพื่อใช้กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2022
ซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2022
ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2022
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเชอร์ ปริ้นเตอร์ Brother Laser Color โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2022
ซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2022
จ้างเหมาจัดทำแพสำหรับลอยกระทง ขนาดไม่น้อยกว่า 3x4 เมตร พร้อมไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2022
ซื้ออาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2022
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2022
จ้างเหมาจัดทำเวทีการแสดง เครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2022
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2022
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล 31/10/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนาด หมู่ที่ 2 (จุดที่ 1 หน้าวัดแก่งเมือง จุดที่ 2 สายตลาดลาว) ตามแบบก่อสร้าง ปร.๔,ปร.๕ อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2022
จ้างก่อสร้างโครงการหอประปา ขนาด ๑๐ ลบ.ม.บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทั่วไปเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อเสาคอนกรีตอัดแรงขนาดความยาว 8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนาด หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อน้ำดื่มใว้บริการในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2022
ซื้อปั๊มบาดาล (ซับเมอร์ส) 1.5 แรงม้า ขนาด 1.5 นิ้ว 220 โวลท์ (แฟรงคลิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงยอ (งบเงินเหลือจ่ายฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2022
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังทางเข้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงติ้ว 1 (จ่ายขาดสะสม ฯ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2022
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง 03/03/2022
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง 03/03/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่