แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อนกลางน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านกลางน้อย ตำบลบ้านกลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 09/01/2023
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงติ้ว 2 หมู่ที่ 5 12/10/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียน) 16/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียน) 16/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ศพด.) 15/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ศพด.) 09/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียน) 09/06/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 08/11/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 08/11/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 04/11/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 02/11/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 04/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 04/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 27/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 20/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 20/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 31/08/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 14/06/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน 14/06/2021
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 11/05/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างก่อสร้างพื้นทางลาดคนพิการอาคารราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนาด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนาด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายดงน้ำคำ ๒ บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนาด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนาด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองผือ บ้านดงยอ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
จ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง - บ้านดงยอ หมู่ที่ ๑๓ บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง - บ้านดงยอ หมู่ที่ ๑๓ บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อนกลางน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านกลางน้อย ตำบลบ้านกลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อนกลางน้อย หมู่ที่ 7 บ้านกลางน้อย ตำบลบ้านกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/10/2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/06/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสายรัก สายใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสายรัก สายใย ใส่ใจผู้สูงอายุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
จ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
จ้างก่อสร้างพื้นทางลาดคนพิการอาคารราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ซื้อถังขยะยางรถยนต์ ขนาด ๘๐ ลิตร พร้อมขาตั้งและพ่นชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนาด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
จ้างทำตรายาง (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้อโถสุขภัณฑ์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านกลาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ห้องทำงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2023
จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านกลาง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสายรัก สายใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างหอประปา ขนาด ๑๐ ลบ.ม. บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
ซื้อตามโครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2022
ซื้อตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ - ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2022
ซื้อตามโครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2022
ซื้ออาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนาด หมู่ที่ 2 (จุดที่ 1 หน้าวัดแก่งเมือง จุดที่ 2 สายตลาดลาว) ตามแบบก่อสร้าง ปร.๔,ปร.๕ อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2022
จ้างก่อสร้างโครงการหอประปา ขนาด ๑๐ ลบ.ม.บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทั่วไปเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อเสาคอนกรีตอัดแรงขนาดความยาว 8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนาด หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อน้ำดื่มใว้บริการในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2022
ซื้อปั๊มบาดาล (ซับเมอร์ส) 1.5 แรงม้า ขนาด 1.5 นิ้ว 220 โวลท์ (แฟรงคลิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่