นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 3 คน
 วันนี้ 121 คน
 เมื่อวานนี้ 279 คน
 เดือนนี้ 1,673 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,172 คน
 ทั้งหมด 298,989 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 14/5/2564 เปิดอ่าน 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 14/5/2564 เปิดอ่าน 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 14/5/2564 เปิดอ่าน 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 14/5/2564 เปิดอ่าน 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 14/5/2564 เปิดอ่าน 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 14/5/2564 เปิดอ่าน 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 14/5/2564 เปิดอ่าน 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/5/2564 เปิดอ่าน 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าต่ออายุเช่าพื้นที่เก็บเว็บไซต์และโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/5/2564 เปิดอ่าน 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานชั้น 2 หลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/5/2564 เปิดอ่าน 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด สายทางเข้าบ้านหนาด บ้านกลางและบ้านดงติ้ว 14/5/2564 เปิดอ่าน 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในผมู่บ้าน บ้านดงติ้ว หมู่ 12 14/5/2564 เปิดอ่าน 1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 14/5/2564 เปิดอ่าน 122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) 30/6/2563 เปิดอ่าน 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำภาคเรียนที่ 1/2563 30/6/2563 เปิดอ่าน 168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 30/6/2563 เปิดอ่าน 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 30/6/2563 เปิดอ่าน 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค 2 เครื่อง 30/6/2563 เปิดอ่าน 100
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 30/6/2563 เปิดอ่าน 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านดงติ้ว 30/6/2563 เปิดอ่าน 85
ทั้งหมด 71 รายการ 1 / 4