นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  facebook อบต.บ้านกลาง
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 6 คน
 วันนี้ 149 คน
 เมื่อวานนี้ 185 คน
 สัปดาห์นี้ 1,730 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,825 คน
 เดือนนี้ 4,363 คน
 เดือนที่ผ่านมา 8,273 คน
 ทั้งหมด 1,294,053 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ราคากลางทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน 13/12/2560 เปิดอ่าน 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดเตรียมอาหารกลางและน้ำดื่ม และจ้างเหมารถ เพื่อเตรียมรับเสด็จ ฯ พระเทพฯ 13/12/2560 เปิดอ่าน 2
ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน 13/12/2560 เปิดอ่าน 4
สรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 13/12/2560 เปิดอ่าน 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2560 เปิดอ่าน 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-ุ6508 นครพนม 29/11/2560 เปิดอ่าน 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้กับ โรงเรียนภายในตำบลบ้านกลาง จำนวน 4 โรง 17/11/2560 เปิดอ่าน 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบ้านกลาง จำนวน 2 ศูนย์ 17/11/2560 เปิดอ่าน 9
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดซื้อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ และจัดซื้อให้กับโรงเรียน จำนวน 4 โรง ภายในตำบลบ้านกลาง 17/11/2560 เปิดอ่าน 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บฉ-2748 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 เปิดอ่าน 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6016 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2560 เปิดอ่าน 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อผ้าผูกประดับประดาบริเวณงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 17/11/2560 เปิดอ่าน 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเช่าเต้นท์ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 17/11/2560 เปิดอ่าน 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกสีขาว งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 17/11/2560 เปิดอ่าน 6
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเช่าเต้นท์ในการจัดเตรียมงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 17/11/2560 เปิดอ่าน 6
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อผ้าผูกประดับประดาในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 17/11/2560 เปิดอ่าน 7
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกสีขาว ในงานวันพราราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 17/11/2560 เปิดอ่าน 8
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 17/11/2560 เปิดอ่าน 8
iรายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17/11/2560 เปิดอ่าน 7
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 17/11/2560 เปิดอ่าน 8
ทั้งหมด 20 รายการ 1 / 1