นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 3 คน
 วันนี้ 34 คน
 เมื่อวานนี้ 636 คน
 เดือนนี้ 8,173 คน
 เดือนที่ผ่านมา 9,032 คน
 ทั้งหมด 236,610 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 3/6/2554 เปิดอ่าน 1305
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองฯ 26/5/2554 เปิดอ่าน 1815
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร อบต.บ้านกลาง 20/5/2554 เปิดอ่าน 909
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 19/5/2554 เปิดอ่าน 1446
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ 19/5/2554 เปิดอ่าน 1202
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.54 18/5/2554 เปิดอ่าน 1332
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 10/5/2554 เปิดอ่าน 1639
ประชุมสภา อบต.บ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๔ 3/5/2554 เปิดอ่าน 933
มติ ก.อบต.นครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 2/5/2554 เปิดอ่าน 3206
หนังสือหารือเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 27/4/2554 เปิดอ่าน 3283
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร อบต.บ้านกลาง 27/4/2554 เปิดอ่าน 899
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 5/4/2554 เปิดอ่าน 1743
จังหวัดนครสวรรค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล 2554 4/4/2554 เปิดอ่าน 1506
ตารางเทียบอัตราเงินเดือน พนง.ส่วนท้องถิ่น (อัตราใหม่) 29/3/2554 เปิดอ่าน 2827
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 12 25/3/2554 เปิดอ่าน 1579
ข่าวสารจาก ป.บ้านกลาง 17/3/2554 เปิดอ่าน 1340
รายชื่อ อบต.ที่ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เห็นชอบการเสนอโครงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการประเมินฯขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำปี ๒๕๕๔ 17/3/2554 เปิดอ่าน 1675
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 11/3/2554 เปิดอ่าน 1373
ข่าวสารจาก ป.บ้านกลาง 11/2/2554 เปิดอ่าน 1429
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่๑/๒๕๕๔ 7/2/2554 เปิดอ่าน 1125
ทั้งหมด 746 รายการ 37 / 38