นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 5 คน
 วันนี้ 161 คน
 เมื่อวานนี้ 399 คน
 เดือนนี้ 2,714 คน
 เดือนที่ผ่านมา 4,522 คน
 ทั้งหมด 275,418 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA)ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ 6/10/2563 เปิดอ่าน 105
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 2/10/2563 เปิดอ่าน 263
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 30/9/2563 เปิดอ่าน 230
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ อบต.บ้านกลาง 15/9/2563 เปิดอ่าน 43
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 4/9/2563 เปิดอ่าน 389
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 1/9/2563 เปิดอ่าน 46
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 1/9/2563 เปิดอ่าน 363
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 3/8/2563 เปิดอ่าน 505
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 29/7/2563 เปิดอ่าน 170
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 24/7/2563 เปิดอ่าน 408
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 10/7/2563 เปิดอ่าน 301
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 29/6/2563 เปิดอ่าน 547
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" จำนวน 99 อัตรา โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว 18/6/2563 เปิดอ่าน 85
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประเภทสามัญ 10/6/2563 เปิดอ่าน 252
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 5/6/2563 เปิดอ่าน 470
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 2/6/2563 เปิดอ่าน 353
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID -19 " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 21/5/2563 เปิดอ่าน 91
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประเภทสามัญ (ตัวอย่าง) 20/5/2563 เปิดอ่าน 259
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ 1/5/2563 เปิดอ่าน 508
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 29/4/2563 เปิดอ่าน 351
ทั้งหมด 771 รายการ 1 / 39