นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 4 คน
 วันนี้ 39 คน
 เมื่อวานนี้ 97 คน
 เดือนนี้ 739 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,068 คน
 ทั้งหมด 291,002 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

สมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น" 2/3/2564 เปิดอ่าน 66
ประกาศ อบต.บ้านกลาง เรื่องการกำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5/3/2564 เปิดอ่าน 3
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 2/3/2564 เปิดอ่าน 75
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 24/2/2564 เปิดอ่าน 242
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 29/1/2564 เปิดอ่าน 302
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 27/1/2564 เปิดอ่าน 140
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 27/1/2564 เปิดอ่าน 350
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 27/1/2564 เปิดอ่าน 153
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 15/1/2564 เปิดอ่าน 29
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ออกไปโดยไม่มีกำหนด 5/1/2564 เปิดอ่าน 68
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 30/12/2563 เปิดอ่าน 393
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 29/12/2563 เปิดอ่าน 249
สมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น" 9/12/2563 เปิดอ่าน 146
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ. 2564 4/12/2563 เปิดอ่าน 110
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 3/12/2563 เปิดอ่าน 349
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 1/12/2563 เปิดอ่าน 348
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 30/10/2563 เปิดอ่าน 570
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญอบรมสัมมนาเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นและการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น วันที่ ๒๓-๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมือง จ.เลย 28/10/2563 เปิดอ่าน 145
แผนการจัดเก็บภาษีและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28/10/2563 เปิดอ่าน 88
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 28/10/2563 เปิดอ่าน 286
ทั้งหมด 791 รายการ 1 / 40