นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 5 คน
 วันนี้ 22 คน
 เมื่อวานนี้ 357 คน
 เดือนนี้ 2,295 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,650 คน
 ทั้งหมด 303,262 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 4/6/2564 เปิดอ่าน 195
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 31/5/2564 เปิดอ่าน 304
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา 25/5/2564 เปิดอ่าน 52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง กำหนดส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 19/5/2564 เปิดอ่าน 130
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประชาสัมพัน์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 12/5/2564 เปิดอ่าน 164
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 21/4/2564 เปิดอ่าน 489
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 20/4/2564 เปิดอ่าน 314
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 31/3/2564 เปิดอ่าน 560
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 18/3/2564 เปิดอ่าน 110
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 12/3/2564 เปิดอ่าน 206
ประกาศ อบต.บ้านกลาง เรื่องการกำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5/3/2564 เปิดอ่าน 101
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 2/3/2564 เปิดอ่าน 339
สมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น" 10/3/2564 เปิดอ่าน 417
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 24/2/2564 เปิดอ่าน 419
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 29/1/2564 เปิดอ่าน 397
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 27/1/2564 เปิดอ่าน 223
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 27/1/2564 เปิดอ่าน 411
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 27/1/2564 เปิดอ่าน 213
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 15/1/2564 เปิดอ่าน 59
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ออกไปโดยไม่มีกำหนด 5/1/2564 เปิดอ่าน 100
ทั้งหมด 801 รายการ 1 / 41