นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 6 คน
 วันนี้ 15 คน
 เมื่อวานนี้ 307 คน
 เดือนนี้ 863 คน
 เดือนที่ผ่านมา 6,396 คน
 ทั้งหมด 244,337 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 31/3/2563 เปิดอ่าน 38
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 3/4/2563 เปิดอ่าน 89
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 30/3/2563 เปิดอ่าน 272
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 2/3/2563 เปิดอ่าน 282
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 27/2/2563 เปิดอ่าน 212
อบต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ประชาสัมพัน์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 26/2/2563 เปิดอ่าน 131
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญอบรมโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 18/2/2563 เปิดอ่าน 112
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 12/2/2563 เปิดอ่าน 191
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 29/1/2563 เปิดอ่าน 408
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.บ้านกลาง 28/1/2563 เปิดอ่าน 81
สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 20/1/2563 เปิดอ่าน 151
สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 20/1/2563 เปิดอ่าน 96
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัหวัดนครพนมแจ้งการชำระค่าบำรุงรายปี ๒๕๖๓ 6/1/2563 เปิดอ่าน 174
อบต.ปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) 3/1/2563 เปิดอ่าน 211
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 2/1/2563 เปิดอ่าน 107
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 26/12/2562 เปิดอ่าน 347
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 24/12/2562 เปิดอ่าน 170
อัตราการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 19/12/2562 เปิดอ่าน 137
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษจิกายน ๒๕๖๒ 2/12/2562 เปิดอ่าน 398
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 27/11/2562 เปิดอ่าน 532
ทั้งหมด 750 รายการ 1 / 38