นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 7 คน
 วันนี้ 50 คน
 เมื่อวานนี้ 307 คน
 เดือนนี้ 2,339 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,363 คน
 ทั้งหมด 306,670 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 6/7/2564 เปิดอ่าน 142
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง) 3/7/2564 เปิดอ่าน 78
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 1/7/2564 เปิดอ่าน 258
ประชาสัมพันธ์คำสั่งรักษาราชการแทน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 24/6/2564 เปิดอ่าน 162
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด 23/6/2564 เปิดอ่าน 124
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 4/6/2564 เปิดอ่าน 356
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 31/5/2564 เปิดอ่าน 350
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา 25/5/2564 เปิดอ่าน 77
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง กำหนดส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 19/5/2564 เปิดอ่าน 168
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประชาสัมพัน์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 12/5/2564 เปิดอ่าน 214
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 21/4/2564 เปิดอ่าน 533
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 20/4/2564 เปิดอ่าน 353
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 31/3/2564 เปิดอ่าน 624
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 18/3/2564 เปิดอ่าน 125
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 12/3/2564 เปิดอ่าน 227
ประกาศ อบต.บ้านกลาง เรื่องการกำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5/3/2564 เปิดอ่าน 106
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 2/3/2564 เปิดอ่าน 394
สมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น" 10/3/2564 เปิดอ่าน 466
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 24/2/2564 เปิดอ่าน 463
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 29/1/2564 เปิดอ่าน 412
ทั้งหมด 806 รายการ 1 / 41