นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 6 คน
 วันนี้ 66 คน
 เมื่อวานนี้ 296 คน
 สัปดาห์นี้ 1,879 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,493 คน
 เดือนนี้ 11,044 คน
 เดือนที่ผ่านมา 9,767 คน
 ทั้งหมด 1,317,931 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

อบต.ตำเตย อ.เมือง จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง 14/3/2561 เปิดอ่าน 51
ประกาศสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เรื่อง รายชื่อสมาชิกสมาคมประจำปี ๒๕๖๑ 13/3/2561 เปิดอ่าน 50
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 6/3/2561 เปิดอ่าน 115
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 19/2/2561 เปิดอ่าน 344
ขอเชิญสมาชิกสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 13/2/2561 เปิดอ่าน 84
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตการ การเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การศึกษา ๔.๐ ตามยุทธศาสตร์ของชาติ และการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา รองรับการประเมินภายใน 30/1/2561 เปิดอ่าน 105
มติก.อบต. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 30/1/2561 เปิดอ่าน 338
สมาคมปลัดอปท.จังหวัดนครพนม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วินัยและการดำเนินการทางวินัยและแนวทางการต่อสู้กรณีถูกกล่าวหาจาก สตง.,ปปช." ๑ - ๓ มี.ค.๖๑ ณ รร.ฟอร์จูนฯอ.เมืองนครพนม 14/2/2561 เปิดอ่าน 569
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 30/1/2561 เปิดอ่าน 309
อบต.ตำเตย อ.เมืองนครพนม ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง 23/1/2561 เปิดอ่าน 77
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงติ้ว 22/1/2561 เปิดอ่าน 73
แจ้งการชำระค่าบำรุงรายปีของสมาชิกสมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม 22/1/2561 เปิดอ่าน 73
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง 17/1/2561 เปิดอ่าน 78
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงยอ 11/1/2561 เปิดอ่าน 85
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 8/1/2561 เปิดอ่าน 229
ขอเชิญสมาชิกสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนมทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 5/1/2561 เปิดอ่าน 98
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 27/12/2560 เปิดอ่าน 301
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 26/12/2560 เปิดอ่าน 92
ราคากลางโครงการจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน 13/12/2560 เปิดอ่าน 149
มติ ก.อบต. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 13/12/2560 เปิดอ่าน 364
ทั้งหมด 657 รายการ 1 / 33