นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 18 คน
 วันนี้ 375 คน
 เมื่อวานนี้ 200 คน
 สัปดาห์นี้ 2,350 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 4,671 คน
 เดือนนี้ 13,095 คน
 เดือนที่ผ่านมา 18,396 คน
 ทั้งหมด 1,338,860 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมือง จ.ห 11/5/2561 เปิดอ่าน 33
อบต.ยอดชาต อ.วังยาง จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์รับโอนฯ 8/5/2561 เปิดอ่าน 76
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 7/5/2561 เปิดอ่าน 151
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 25/4/2561 เปิดอ่าน 311
อบต.ตำเตย อ.เมือง จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง 20/4/2561 เปิดอ่าน 47
สมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม ขอเชิญคณะกรรมการและคณะทำงานเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 19/4/2561 เปิดอ่าน 57
ประกาศสมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม เรื่องรายชื่อสมาชิกสมาคมประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 30/4/2561 เปิดอ่าน 50
อบต.ตำเตย อ.เมือง จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง 18/4/2561 เปิดอ่าน 46
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 3/4/2561 เปิดอ่าน 331
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 27/3/2561 เปิดอ่าน 326
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 27/3/2561 เปิดอ่าน 158
อบต.ตำเตย อ.เมือง จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง 14/3/2561 เปิดอ่าน 132
ประกาศสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เรื่อง รายชื่อสมาชิกสมาคมประจำปี ๒๕๖๑ 13/3/2561 เปิดอ่าน 137
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 6/3/2561 เปิดอ่าน 217
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 19/2/2561 เปิดอ่าน 438
ขอเชิญสมาชิกสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 13/2/2561 เปิดอ่าน 166
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตการ การเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การศึกษา ๔.๐ ตามยุทธศาสตร์ของชาติ และการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา รองรับการประเมินภายใน 30/1/2561 เปิดอ่าน 171
มติก.อบต. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 30/1/2561 เปิดอ่าน 434
สมาคมปลัดอปท.จังหวัดนครพนม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วินัยและการดำเนินการทางวินัยและแนวทางการต่อสู้กรณีถูกกล่าวหาจาก สตง.,ปปช." ๑ - ๓ มี.ค.๖๑ ณ รร.ฟอร์จูนฯอ.เมืองนครพนม 14/2/2561 เปิดอ่าน 649
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 30/1/2561 เปิดอ่าน 372
ทั้งหมด 668 รายการ 1 / 34