นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 10 คน
 วันนี้ 266 คน
 เมื่อวานนี้ 639 คน
 เดือนนี้ 6,143 คน
 เดือนที่ผ่านมา 8,321 คน
 ทั้งหมด 225,547 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 20/1/2563 เปิดอ่าน 18
สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 20/1/2563 เปิดอ่าน 10
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัหวัดนครพนมแจ้งการชำระค่าบำรุงรายปี ๒๕๖๓ 6/1/2563 เปิดอ่าน 30
อบต.ปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) 3/1/2563 เปิดอ่าน 95
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 2/1/2563 เปิดอ่าน 18
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 26/12/2562 เปิดอ่าน 199
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 24/12/2562 เปิดอ่าน 97
อัตราการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 19/12/2562 เปิดอ่าน 73
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษจิกายน ๒๕๖๒ 2/12/2562 เปิดอ่าน 343
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 27/11/2562 เปิดอ่าน 489
ไฟล์แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการท้องถิ่นสำเร็จรูป:โดย ลาชินทร์ ตูมสี 22/11/2562 เปิดอ่าน 490
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 6/11/2562 เปิดอ่าน 384
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 1/11/2562 เปิดอ่าน 311
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29/10/2562 เปิดอ่าน 176
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ 7/10/2562 เปิดอ่าน 429
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ 2/10/2562 เปิดอ่าน 364
กรมการปกครองซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ 26/9/2562 เปิดอ่าน 114
ผลคะแนนการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2562 24/9/2562 เปิดอ่าน 303
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๖๒ 28/8/2562 เปิดอ่าน 648
สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ 13/8/2562 เปิดอ่าน 188
ทั้งหมด 740 รายการ 1 / 37