นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 9 คน
 วันนี้ 109 คน
 เมื่อวานนี้ 405 คน
 สัปดาห์นี้ 2,723 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,073 คน
 เดือนนี้ 10,705 คน
 เดือนที่ผ่านมา 11,712 คน
 ทั้งหมด 1,251,675 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) 15/7/2560 เปิดอ่าน 49
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ ๖ ? ๘ ก.ย. ๖๐ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลฯ 27/7/2560 เปิดอ่าน 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 25/7/2560 เปิดอ่าน 4
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 12/7/2560 เปิดอ่าน 170
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน (แบบเลขที่ 02/2559) องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 4/7/2560 เปิดอ่าน 54
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 30/6/2560 เปิดอ่าน 378
มติ ก.อบต. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 15/6/2560 เปิดอ่าน 454
สมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม ขอเชิญสมาชิกสมาคมทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 2/6/2560 เปิดอ่าน 155
อบต.บ้านกลางประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 31/5/2560 เปิดอ่าน 319
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 30/5/2560 เปิดอ่าน 473
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมื 3/7/2560 เปิดอ่าน 168
สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเรื่องแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ในระหว่างวันที่ ๒๓ ? ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธาน 22/5/2560 เปิดอ่าน 142
ประกาศสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เรื่องรายชื่อสมาชิกสมาคม ประจำปี 2560 4/5/2560 เปิดอ่าน 167
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ.-อปท.) (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ 4/5/2560 เปิดอ่าน 883
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 1/5/2560 เปิดอ่าน 466
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ 26/4/2560 เปิดอ่าน 311
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560 3/4/2560 เปิดอ่าน 520
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560 29/3/2560 เปิดอ่าน 361
ขอเชิญประชุมคณะทำงานของสมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม เวลา ๐๙.๓๐ น. 29/3/2560 เปิดอ่าน 72
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับการศึกษายุค4.0การสร้างผลงานและเตรียมประเมินคศ.2ฯ 4-7 พ.ค.60 ณ โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 28/3/2560 เปิดอ่าน 88
ทั้งหมด 621 รายการ 1 / 32