นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 13 คน
 วันนี้ 72 คน
 เมื่อวานนี้ 442 คน
 เดือนนี้ 2,984 คน
 เดือนที่ผ่านมา 4,686 คน
 ทั้งหมด 271,165 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ อบต.บ้านกลาง 15/9/2563 เปิดอ่าน 26
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 4/9/2563 เปิดอ่าน 226
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 1/9/2563 เปิดอ่าน 38
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 1/9/2563 เปิดอ่าน 316
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 3/8/2563 เปิดอ่าน 438
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 29/7/2563 เปิดอ่าน 156
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 24/7/2563 เปิดอ่าน 377
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 10/7/2563 เปิดอ่าน 276
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 29/6/2563 เปิดอ่าน 517
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" จำนวน 99 อัตรา โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว 18/6/2563 เปิดอ่าน 81
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประเภทสามัญ 10/6/2563 เปิดอ่าน 244
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 5/6/2563 เปิดอ่าน 447
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 2/6/2563 เปิดอ่าน 347
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID -19 " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 21/5/2563 เปิดอ่าน 87
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประเภทสามัญ (ตัวอย่าง) 20/5/2563 เปิดอ่าน 246
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ 1/5/2563 เปิดอ่าน 492
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 29/4/2563 เปิดอ่าน 336
ประกาศ ก.อบต.นครพนม เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 29/4/2563 เปิดอ่าน 177
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 15/4/2563 เปิดอ่าน 749
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 31/3/2563 เปิดอ่าน 221
ทั้งหมด 768 รายการ 1 / 39