นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 5 คน
 วันนี้ 119 คน
 เมื่อวานนี้ 279 คน
 เดือนนี้ 1,671 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,172 คน
 ทั้งหมด 298,987 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประชาสัมพัน์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 12/5/2564 เปิดอ่าน 33
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 21/4/2564 เปิดอ่าน 308
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 20/4/2564 เปิดอ่าน 204
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 31/3/2564 เปิดอ่าน 463
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 18/3/2564 เปิดอ่าน 86
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 12/3/2564 เปิดอ่าน 151
ประกาศ อบต.บ้านกลาง เรื่องการกำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5/3/2564 เปิดอ่าน 82
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 2/3/2564 เปิดอ่าน 280
สมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น" 10/3/2564 เปิดอ่าน 372
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 24/2/2564 เปิดอ่าน 359
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 29/1/2564 เปิดอ่าน 376
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 27/1/2564 เปิดอ่าน 200
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 27/1/2564 เปิดอ่าน 397
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 27/1/2564 เปิดอ่าน 199
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 15/1/2564 เปิดอ่าน 44
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ออกไปโดยไม่มีกำหนด 5/1/2564 เปิดอ่าน 85
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 30/12/2563 เปิดอ่าน 444
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 29/12/2563 เปิดอ่าน 273
สมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น" 9/12/2563 เปิดอ่าน 223
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ. 2564 4/12/2563 เปิดอ่าน 132
ทั้งหมด 797 รายการ 1 / 40