นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  facebook อบต.บ้านกลาง
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 5 คน
 วันนี้ 149 คน
 เมื่อวานนี้ 185 คน
 สัปดาห์นี้ 1,730 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,825 คน
 เดือนนี้ 4,363 คน
 เดือนที่ผ่านมา 8,273 คน
 ทั้งหมด 1,294,053 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน สังกัดอปท. สู่การศึกษา 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ และความก้าวหน้าของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 15/11/2560 เปิดอ่าน 128
ราคากลางโครงการจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน 13/12/2560 เปิดอ่าน 34
มติ ก.อบต. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 13/12/2560 เปิดอ่าน 159
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.นครพนม ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 30พ.ย.2560 1/12/2560 เปิดอ่าน 329
อบต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง 23/11/2560 เปิดอ่าน 157
อบต.ตำเตย อ.เมืองนครพนม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 7/11/2560 เปิดอ่าน 200
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 31ตุลาคม 2560 1/11/2560 เปิดอ่าน 513
อบต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง 1/11/2560 เปิดอ่าน 246
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อ.เมืองนครพนม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 30/10/2560 เปิดอ่าน 190
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิกฤติการปฏิบัติราชการและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 5- 8 ธันวาคม 25560 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมือง จ.เลย 30/11/2560 เปิดอ่าน 228
มติ ก.อบต. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 27 กันยายน 2560 5/10/2560 เปิดอ่าน 636
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 27 กันยายน 2560 28/9/2560 เปิดอ่าน 712
มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 21/9/2560 เปิดอ่าน 441
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) การใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างและการรองรับการประเมินภายนอก(สมศ.) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18/9/2560 เปิดอ่าน 297
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 29/8/2560 เปิดอ่าน 766
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 22/8/2560 เปิดอ่าน 505
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องเชิญชวนออกแบบอาคารอเนกประสงค์ แบบ 2 ชั้น โดยวิธีคัดเลือก 3/8/2560 เปิดอ่าน 204
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 22/8/2560 เปิดอ่าน 622
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ ๖ - ๘ ก.ย. ๖๐ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลฯ 28/7/2560 เปิดอ่าน 366
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 25/7/2560 เปิดอ่าน 252
ทั้งหมด 639 รายการ 1 / 32