นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 10 คน
 วันนี้ 368 คน
 เมื่อวานนี้ 638 คน
 เดือนนี้ 7,767 คน
 เดือนที่ผ่านมา 11,746 คน
 ทั้งหมด 51,701 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 19/7/2561 เปิดอ่าน 19
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การศึกษา ๔.๐ ฯ 9/7/2561 เปิดอ่าน 56
อบต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง 9/7/2561 เปิดอ่าน 106
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๖๑ 27/6/2561 เปิดอ่าน 396
อบต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์การรับโอนฯ 22/6/2561 เปิดอ่าน 145
อบต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์รับโอนฯ 22/6/2561 เปิดอ่าน 151
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 15/6/2561 เปิดอ่าน 162
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๐ 7/6/2561 เปิดอ่าน 254
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 31/5/2561 เปิดอ่าน 321
ขอแจ้งเลื่อนโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การศึกษา ๔.๐ ตามยุทธศาสตร์ของชาติ การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษารองรับการประเมินภายใน/ภายนอก และประเมินผลงานเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐา 28/5/2561 เปิดอ่าน 27
สมาคมปลัด อปท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเพชรรัตน์ 27/5/2561 เปิดอ่าน 105
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๖๑ 23/5/2561 เปิดอ่าน 272
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมือง จ.ห 30/5/2561 เปิดอ่าน 113
อบต.ยอดชาต อ.วังยาง จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์รับโอนฯ 8/5/2561 เปิดอ่าน 193
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 7/5/2561 เปิดอ่าน 268
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 25/4/2561 เปิดอ่าน 360
อบต.ตำเตย อ.เมือง จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง 20/4/2561 เปิดอ่าน 98
สมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม ขอเชิญคณะกรรมการและคณะทำงานเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 19/4/2561 เปิดอ่าน 111
ประกาศสมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม เรื่องรายชื่อสมาชิกสมาคมประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 30/4/2561 เปิดอ่าน 102
อบต.ตำเตย อ.เมือง จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง 18/4/2561 เปิดอ่าน 77
ทั้งหมด 680 รายการ 1 / 34