นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 14 คน
 วันนี้ 313 คน
 เมื่อวานนี้ 399 คน
 สัปดาห์นี้ 1,927 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,218 คน
 เดือนนี้ 5,540 คน
 เดือนที่ผ่านมา 8,738 คน
 ทั้งหมด 1,278,492 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

มติ ก.อบต. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 27 กันยายน 2560 5/10/2560 เปิดอ่าน 275
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 27 กันยายน 2560 28/9/2560 เปิดอ่าน 470
มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 21/9/2560 เปิดอ่าน 278
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) การใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างและการรองรับการประเมินภายนอก(สมศ.) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18/9/2560 เปิดอ่าน 142
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 29/8/2560 เปิดอ่าน 625
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 22/8/2560 เปิดอ่าน 335
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องเชิญชวนออกแบบอาคารอเนกประสงค์ แบบ 2 ชั้น โดยวิธีคัดเลือก 3/8/2560 เปิดอ่าน 114
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 22/8/2560 เปิดอ่าน 476
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ ๖ - ๘ ก.ย. ๖๐ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลฯ 28/7/2560 เปิดอ่าน 208
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 25/7/2560 เปิดอ่าน 155
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) 15/7/2560 เปิดอ่าน 133
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 12/7/2560 เปิดอ่าน 448
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน (แบบเลขที่ 02/2559) องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 4/7/2560 เปิดอ่าน 224
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 30/6/2560 เปิดอ่าน 613
มติ ก.อบต. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 15/6/2560 เปิดอ่าน 710
สมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม ขอเชิญสมาชิกสมาคมทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 2/6/2560 เปิดอ่าน 304
อบต.บ้านกลางประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 31/5/2560 เปิดอ่าน 418
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 30/5/2560 เปิดอ่าน 705
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมื 3/7/2560 เปิดอ่าน 385
สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเรื่องแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ในระหว่างวันที่ ๒๓ ? ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธาน 22/5/2560 เปิดอ่าน 336
ทั้งหมด 629 รายการ 1 / 32