นายพรชัย พิมพ์พงษ์

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 3 คน
 วันนี้ 35 คน
 เมื่อวานนี้ 120 คน
 สัปดาห์นี้ 2,556 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,489 คน
 เดือนนี้ 7,377 คน
 เดือนที่ผ่านมา 11,172 คน
 ทั้งหมด 1,322,696 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ประชาสัมพันธ์คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 20/5/2565 เปิดอ่าน 11
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 6/5/2565 เปิดอ่าน 121
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 4 / 2565 28/4/2565 เปิดอ่าน 430
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 20/4/2565 เปิดอ่าน 124
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 7/4/2565 เปิดอ่าน 267
ประชาสัมพันธ์คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ที่ 157/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวัน 1/4/2565 เปิดอ่าน 142
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 3 / 2565 เมื่ออังคาร ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 29/3/2565 เปิดอ่าน 453
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 16/3/2565 เปิดอ่าน 97
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 2/3/2565 เปิดอ่าน 351
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 2 / 2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 25/2/2565 เปิดอ่าน 306
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 25/2/2565 เปิดอ่าน 63
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นฯ ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน พ.ศ. 2565 4/4/2565 เปิดอ่าน 195
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 10/2/2565 เปิดอ่าน 224
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 2/2/2565 เปิดอ่าน 319
***งดรับผู้เข้าอบรมเพิ่มเนื่องจากที่นั่งการอบรมฯ เต็ม โดยจะจัดอบรมรุ่นที่ 2 ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ทางเพจ*** ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เก 15/2/2565 เปิดอ่าน 164
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 31/1/2565 เปิดอ่าน 287
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการอื่น ตำแหน่ง นิติกร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา 28/1/2565 เปิดอ่าน 119
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 26/1/2565 เปิดอ่าน 89
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 21/1/2565 เปิดอ่าน 76
ประชาสัมพันธ์คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 20/1/2565 เปิดอ่าน 90
ทั้งหมด 855 รายการ 1 / 43