นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 9 คน
 วันนี้ 33 คน
 เมื่อวานนี้ 356 คน
 เดือนนี้ 554 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,472 คน
 ทั้งหมด 280,848 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 3/12/2563 เปิดอ่าน 21
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 1/12/2563 เปิดอ่าน 245
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 30/10/2563 เปิดอ่าน 437
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญอบรมสัมมนาเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นและการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น วันที่ ๒๓-๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมือง จ.เลย 28/10/2563 เปิดอ่าน 90
แผนการจัดเก็บภาษีและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28/10/2563 เปิดอ่าน 46
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 28/10/2563 เปิดอ่าน 222
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA)ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ 6/10/2563 เปิดอ่าน 173
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 2/10/2563 เปิดอ่าน 447
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 30/9/2563 เปิดอ่าน 303
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ อบต.บ้านกลาง 15/9/2563 เปิดอ่าน 60
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 4/9/2563 เปิดอ่าน 491
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 1/9/2563 เปิดอ่าน 57
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 1/9/2563 เปิดอ่าน 394
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 3/8/2563 เปิดอ่าน 542
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 29/7/2563 เปิดอ่าน 195
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 24/7/2563 เปิดอ่าน 433
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 10/7/2563 เปิดอ่าน 319
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 29/6/2563 เปิดอ่าน 576
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" จำนวน 99 อัตรา โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว 18/6/2563 เปิดอ่าน 94
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประเภทสามัญ 10/6/2563 เปิดอ่าน 265
ทั้งหมด 777 รายการ 1 / 39