นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 3 คน
 วันนี้ 12 คน
 เมื่อวานนี้ 380 คน
 เดือนนี้ 3,363 คน
 เดือนที่ผ่านมา 4,522 คน
 ทั้งหมด 276,067 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 15 ครัั้ง)
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงาน ณ อบต.บ้านกลาง โดยมี นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต. บ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง
อบต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 8 ครัั้ง)
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะศึกษาดูงานจากอบต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ อบต.บ้านกลาง โดยมี นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต. บ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง
อบต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 12 ครัั้ง)
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.คณะศึกษาดูงานจาก อบต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมีนายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต.บ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบลบ้านกลางให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนในตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 13 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ จำนวน ๔๐ คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ. หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 19 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน จำนวน ๔๔ คน เข้าศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านกลาง
โครงการหมู่บ้านสะอาดตามหลัก๓ช (๓Rs) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ (เปิด 18 ครัั้ง)
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จัดโครงการหมู่บ้านสะอาดตามหลัก๓ช (๓Rs) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ : กิจกรรม Big Cleaning Day และการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประชุมสภา อบต.บ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่๑) (เปิด 13 ครัั้ง)
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๓ ครั้งที่๑ เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประชุมสภา อบต.บ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (เปิด 12 ครัั้ง)
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เพื่อลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานอาคาร อบต.บ้านกลาง (หลังใหม่) (เปิด 52 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้่านกลางหลังใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และประชาชนชาวบ้านบ้านกลางร่วมพิธี
กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารสำนักงานหลังใหม่ (เปิด 29 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต.บ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.บ้านกลางหลังใหม่ และห้องประชุมปทุมดี
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (เปิด 37 ครัั้ง)
3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2563 ณ อาคารสำนักงาน(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2563 (เปิด 29 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคณะครูนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาส บ้านกลาง และวัดอดิสัยวนาราม บ้านดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านกลาง ๒๕๖๓ (เปิด 25 ครัั้ง)
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านกลาง ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สำนักงาน อบต.บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2563 (เปิด 50 ครัั้ง)
วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2563 ณ ห้องประชุมปทุมดี อบต.บ้านกลาง
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (เปิด 42 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 (เปิด 82 ครัั้ง)
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.30 น.นายสมลักษณ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองนครพนม ผกก.สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง นายสุนทา บรรหาร นายก อบต.บ้านกลาง นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต.บ้านกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหน้าตลาดสดตำบลบ้านกลาง
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ ๒ (เปิด 38 ครัั้ง)
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ ๒ โดยมีนายนพดล พลซื่อ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประชุมติดตามการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เปิด 39 ครัั้ง)
26 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จัดประชุมคณะทำงานติดตามการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ณ หอประชุมปทุมดี อบต.บ้านกลาง
อบต.บ้านกลาง รวมใจพิฆาตโควิด (COVID-19) (เปิด 143 ครัั้ง)
วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563 กิจกรรม "ชาว อบต.บ้านกลาง รวมใจพิฆาตโควิด (COVID-19)" ณ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม นำโดย นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต.บ้านกลาง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วน พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ อปพร. ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณ อบต.บ้านกลาง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ต่อต้านยาเสพติด (เปิด 94 ครัั้ง)
การแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เปิด 214 ครัั้ง)
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓๐ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (เปิด 87 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓๐ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
เทศบาลตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (เปิด 63 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 135 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนมออกตรวจนิเทศติดตามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกลาง (เปิด 67 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนมได้ออกตรวจนิเทศ ติดตามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกลาง ในการนี้มีนายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง และนายภูวนัย หัสสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางให้การต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีเข้าศึกษาดูงาน (เปิด 76 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดย นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นายภูวนัย หัสสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๙๐ คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 78 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดย นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นายภูวนัย หัสสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยนำคณะศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (เปิด 83 ครัั้ง)
ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
มีทั้งหมด 242 รายการ
  1/9