นายพรชัย พิมพ์พงษ์

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 1 คน
 วันนี้ 33 คน
 เมื่อวานนี้ 30 คน
 สัปดาห์นี้ 2,376 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,386 คน
 เดือนนี้ 6,256 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,181 คน
 ทั้งหมด 1,330,027 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (เปิด 17 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและกิจการสภา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ลดโลกร้อน (เปิด 27 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.20 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม "จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" ใช้เก็บเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน เพื่อใช้ทำปุ๋ยและลดโลกร้อนของพื้นที่ตำบลบ้านกลาง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เปิด 14 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นายภูวนัย หัสสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้ประสานให้กลุ่มจักสานได้นำผลิตภัณฑ์จักสานร่วมจำหน่ายให้แก่คณะศึกษาดูงานได้ซื้อเป็นของฝากและของใช้ซึ่งเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน
การฉีดวัคซีนตามแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565 (เปิด 40 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยรองนายกฯ ร่วมสำรวจการฉีดวัคซีนตามแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
"จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ" (เปิด 18 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 44 พรรษา (3 มิถุนายน 2565)โดยทำพิธีปล่อยปลา ณ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 300,045 ตัว
กิจกรรมฮักแพง แบ่งปัน เลี้้ยงส่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น และผู้เกษียณอายุ (เปิด 18 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ร่วมบายศรีสู่ขวัญ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดังนี้ 1.นายสาวปิติพร พิมพ์กลาง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โอนเป็นดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 2.นางหอมอ่อน บรรหาร ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดงติ้ว ที่จะเกษียณอายุ 60 ปี ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565
กิจกรรมโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (เปิด 17 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก นายชาธิป รุจนเสรี ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะร่วมออกตรวจพื้นที่ตำบลบ้านกลาง กล่าวทักทายประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และให้กำลังใจในการพัฒนาเพื่อเป็นตำบลต้นแบบในอนาคต
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕) (เปิด 35 ครัั้ง)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ (เปิด 29 ครัั้ง)
การช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส (เปิด 34 ครัั้ง)
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายก อบต.บ้านกลาง นางรินดา พิมพ์พงษ์ เลขานุการนายก นายสุขสวัสดิ์ ไม่แพง ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านกลาง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและ ส.อบต. หมู่ ๔ และหมู่ ๑๓ มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตำบลต้นแบบในการพัฒนา "โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (เปิด 35 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นำเสนอข้อมูลพื้นที่ตำบลบ้านกลาง แก่คณะกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา (คณะที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง) ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยตำบลบ้านกลางได้รับคัดเลือกให้เป็นตำบลต้นแบบในการพัฒนาตามโครงการตำบลมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เปิด 68 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
การประชุมประชาคมตำบลบ้านกลาง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เปิด 58 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประชุมประชาคมตำบลบ้านกลาง โดยการเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอจากภาคประชาชน เพื่อนำประกอบจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมการดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีของพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (เปิด 73 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ร่วมจัดประชุมการดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีของพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมีนายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุม และ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมให้ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่เคยได้ทำมาแต่อดีต เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม อนุรักษ์ ให้แก่ลูกหลานของชาวตำบลบ้านกลาง และของประเทศชาติต่อไป
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระดับตำบล ครั้งที่ 6/2564 (เปิด 114 ครัั้ง)
วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระดับตำบล ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 5/2564 (เปิด 105 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง (เปิด 126 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสุนทา บรรหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นตัวแทนต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง โดยในการนี้มีการบรรยายนำเสนอและตรวจการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้คณะกรรมการฯ ได้รับฟัง และคณะกรรมการฯ ได้กล่าวชมเชย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอ และวิธีการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ให้คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง นำไปปรับใช้เพื่อเป็นเบ้าหล่อหลอม ต้นกล้าเยาวชนของชาติต่อไป
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่ 2) (เปิด 107 ครัั้ง)
23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 เรื่อง การพิจารณาแปรญัตติและลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (เปิด 116 ครัั้ง)
โครงการหมู่บ้านสะอาดตามหลัก 3ช (3Rs) (เปิด 125 ครัั้ง)
วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หลังวัดแก่งเมือง บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เปิด 129 ครัั้ง)
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่๒/๒๕๖๔ ณ หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม.โดยมีวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ และการแก้ไข ปรับปรุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง.
มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง (เปิด 152 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสุนทา บรรหาร นายก อบต.บ้านกลาง นายภูวนัย หัสสา รองปลัด อบต.บ้านกลาง นายสุขสวัสดิ์ ไม่แพง ผอ.กองสวัสดิการสังคม จ่าเอกวรากร ไชยภักดี พร้อมด้วยสมาชิก อบต.บ้านกลาง มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (ผู้ป่วยติดเตียง)
ประชุมคณะกรรมการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับตำบล ณ หอประชุมประทุมดี อบต.บ้านกลาง (เปิด 170 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับตำบล ณ หอประชุมประทุมดี อบต.บ้านกลาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมและผู้แทนชุมชน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และจัดทำแผนรับมือสถาณการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ อปพร.อบต.บ้านกลาง ประจำปี 2564 (เปิด 158 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุนทา บรรหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นประธานประชุมซักซ้อมและทบทวนการปฏิบัติงาน ของ อปพร.อบต.บ้านกลาง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 257 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารกิจการที่ดีของ อบต.บ้านกลาง โดยมี นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต.บ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานของชุมชน และเบี้ยต้นลื้นจี่นครพนม ให้แก่คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน
องค์การบริส่วนตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 182 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารกิจการที่ดีของ อบต.บ้านกลาง โดยมี นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต.บ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานของชุมชน และเบี้ยต้นลื้นจี่นครพนม ให้แก่คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 362 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะศึกษาดูงานจาก อบต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารกิจการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมี นางสาวปิติพร พิมพ์กลาง หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานส่วนตำบลให้การต้อนรับ
มีทั้งหมด 271 รายการ
  1/11