นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 3 คน
 วันนี้ 18 คน
 เมื่อวานนี้ 225 คน
 เดือนนี้ 1,110 คน
 เดือนที่ผ่านมา 4,468 คน
 ทั้งหมด 264,604 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานอาคาร อบต.บ้านกลาง (หลังใหม่) (เปิด 13 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้่านกลางหลังใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และประชาชนชาวบ้านบ้านกลางร่วมพิธี
กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารสำนักงานหลังใหม่ (เปิด 11 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต.บ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.บ้านกลางหลังใหม่ และห้องประชุมปทุมดี
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (เปิด 7 ครัั้ง)
3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2563 ณ อาคารสำนักงาน(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2563 (เปิด 15 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคณะครูนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาส บ้านกลาง และวัดอดิสัยวนาราม บ้านดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านกลาง ๒๕๖๓ (เปิด 9 ครัั้ง)
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านกลาง ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สำนักงาน อบต.บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2563 (เปิด 39 ครัั้ง)
วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2563 ณ ห้องประชุมปทุมดี อบต.บ้านกลาง
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (เปิด 23 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 (เปิด 52 ครัั้ง)
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.30 น.นายสมลักษณ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองนครพนม ผกก.สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง นายสุนทา บรรหาร นายก อบต.บ้านกลาง นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต.บ้านกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหน้าตลาดสดตำบลบ้านกลาง
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ ๒ (เปิด 26 ครัั้ง)
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ ๒ โดยมีนายนพดล พลซื่อ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประชุมติดตามการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เปิด 33 ครัั้ง)
26 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จัดประชุมคณะทำงานติดตามการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ณ หอประชุมปทุมดี อบต.บ้านกลาง
อบต.บ้านกลาง รวมใจพิฆาตโควิด (COVID-19) (เปิด 113 ครัั้ง)
วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563 กิจกรรม "ชาว อบต.บ้านกลาง รวมใจพิฆาตโควิด (COVID-19)" ณ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม นำโดย นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต.บ้านกลาง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วน พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ อปพร. ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณ อบต.บ้านกลาง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ต่อต้านยาเสพติด (เปิด 67 ครัั้ง)
การแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เปิด 203 ครัั้ง)
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓๐ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (เปิด 70 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓๐ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
เทศบาลตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (เปิด 50 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 135 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนมออกตรวจนิเทศติดตามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกลาง (เปิด 61 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนมได้ออกตรวจนิเทศ ติดตามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกลาง ในการนี้มีนายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง และนายภูวนัย หัสสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางให้การต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีเข้าศึกษาดูงาน (เปิด 69 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดย นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นายภูวนัย หัสสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๙๐ คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 72 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดย นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นายภูวนัย หัสสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยนำคณะศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (เปิด 77 ครัั้ง)
ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อบต.บ้านกลาง (เปิด 97 ครัั้ง)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ ที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ. อบต.บ้านกลาง (เปิด 85 ครัั้ง)
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยนายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมาชิก อบต. ผู้นำหมู่บ้าน เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ (เปิด 73 ครัั้ง)
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ผู้นำหมู่บ้าน และชาวตำบลบ้านกลาง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ภายในหอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อความเป็นสิริมงคล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 142 ครัั้ง)
วันพุธที่๑๘ธันวาคม๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๖๐ คน โดยนำคณะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์ อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เปิด 61 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อบต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 86 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ (เปิด 90 ครัั้ง)
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณเขื่อนริมโขง บ้านหนาด ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาณ 2563 (เปิด 159 ครัั้ง)
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ร่วมกับ อำเภอเมืองนครพนม ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และตำบลใกล้เคียง จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ เส้นทางจักรยานริมแม่น้ำโขง บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี
มีทั้งหมด 234 รายการ
  1/9