นายพรชัย พิมพ์พงษ์

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 1 คน
 วันนี้ 33 คน
 เมื่อวานนี้ 30 คน
 สัปดาห์นี้ 2,376 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,386 คน
 เดือนนี้ 6,256 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,181 คน
 ทั้งหมด 1,330,027 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ลงนามสมุดเยี่ยม

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครพนม

ประวัติจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในดินแดนที่ราบสูง อดีตเป็นศูนย์กลางของ อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์อันรุ่งเรือง แรกทีเดียวตัวเมืองตั้งอยู่ทางฝั่งซ้าย ของลำน้ำโขง (ฝั่งลาว) บริเวณทางใต้ปากเซบั้งไฟ ตรงข้ามกับอำเภอพระธาตุพนมในปัจจุบัน ตามอุรังคนิทานหรือตำนาน พระธาตุพนม (พิสดาร) ของพระธรรมราชานุวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ได้เรียบเรียงไว้ ตอนหนึ่งว่า สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ที่แคว้นศรีโคตรบูรณ์ มีพุทธทำนายว่า เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเมืองศรีโคตรบูรณ์จักย้ายไปตั้งที่ “ป่าไม้รวก” มีนามว่า “เมืองมรุกขนคร” ซึ่งสันนิษฐานกันว่าหมายถึง เมืองที่อยู่ในดงไม้รวก ตามสภาพภูมิประเทศที่สร้าง บ้านแปงเมืองนั้นเอง

 

ช่วงประมาณพุทธศักราช 2309 สมัยพระบรมราชากู่แก้ว หลังจากชนะศึกกับพระนครานุรักษ์ (คำสิงห์) เจ้าราชบุตรเขยผู้ไปสวามิภักดิ์ต่อ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 (เจ้าองค์หล่อ) แห่งนครเวียงจันทน์ พระองค์ได้ย้ายเมืองข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาที่ปากบังฮวก (ฝั่งประเทศไทยปัจจุบัน คือบริเวณวัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม) และต่อมาในปีพุทธศักราช 2321 พระเจ้ากรุงธนบุรีทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสิงหนาท ยกทัพมาตีเอาหัวเมืองทางแถบแม่น้ำโขง รวมไปจนถึง นครเวียงจันทน์ เมืองมรุกขนครจึงได้ขึ้นกับกรุงธนบุรีในสมัยนี้ แต่ยังคงปกครองตนเองอยู่ หลังจากนั้น ราวปีพุทธศักราช 2322 สมัยพระบรมราชา (พรหมา) ได้ย้ายเมืองจากปากบังฮวก มาอยู่ที่บ้านหนองจันทร์ (ห่างจากตัวเมืองนครพนมไปทางทิศใต้ 4 กิโลเมตร) ตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า “นครบุรีราชธานี”

 

ที่มาของชื่อจังหวัดนครพนม

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามเมืองเสียใหม่ว่า “เมืองนครพนม” ขึ้นตรงต่อกรุงรัตนโกสินทร์ การที่พระราชทานนามว่า “เมืองนครพนม” สันนิษฐานได้ว่า อาจจะเนื่องด้วยเดิมเมืองนี้เป็นเมือง ลูกหลวงมาก่อน เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จึงให้ใช้คำว่า “นคร” หรืออีกนัยหนึ่งคำว่า “นคร” นี้ อาจรักษาชื่อเมืองเดิมไว้ คือ “เมืองนครบุรีราชธานี” ส่วนคำว่า “พนม” อาจจะเนื่องด้วยจังหวัดนี้มีองค์พระธาตุพนมประดิษฐานอยู่หรืออาจจะเนื่องจากเดิมมีอาณาเขต ไกลไปถึงดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง คือบริเวณเมืองท่าแขก ซึ่งภูเขาสลับซับซ้อนมากกมาย ไปจนถึงดินแดนของประเทศเวียดนาม จึงใช้คำว่า “พนม” แปลว่า “ภูเขา”

ที่มา https://www.jangwat.com/

( โดย : ข้อมูลประวัติจังหวัดนครพนม )  19/9/2563 11:17:19

ความหมายของเกียรติบัตร  

เกียรติบัตร คือ คำเรียกใบแสดงความชื่นชม ยินดี ที่ให้ไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลที่มีความสามารถหรือบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับเกียรติได้รับการยกย่อง เช่น เกียรติบัตรชนะเลิศแข่งขันกีฬา เกียรติบัตรการทำความดีเพื่อสังคม เกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง บุคคลดีเด่น พนักงานดีเด่น นักเรียนดีเด่น เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดความสามารถ หรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจได้รับเกียรติบัตรรับรองได้ด้วยเช่นกัน

ที่มา : https://www.babform.com/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3/

( โดย : ความรู้มาฝาก )  25/12/2562 15:23:26

การ ลากิจ ลาป่วย นั้นถือเป็นการลาที่เป็นเหตุจำเป็น ฉุกเฉิน ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นบริษัทต่างๆ จึงกำหนดวันลาป่วย คือ แม้ว่าจะไม่มาทำงานก็ได้เงิน การลาป่วยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ลาไม่สบาย รวมไปถึงได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ต่างๆ  ทั่วไปแล้วการลาป่วยจะต้องนำหลักฐานแบบฟอร์มการไปหาหมอไปแสดงให้กับหัวหน้างานดู เอกสารดังกล่าวเรียกกันว่าใบรับรองแพทย์ และแนบเอกสาร ใบลากิจ หรือ ใบลาป่วย

เนื่องจากกฎหมายแรงงานในประเทศต่าง ๆ ไม่เหมือนกันการลา จึงอาจรวมถึงการลาหยุดงานในเรื่องส่วนตัว ซึ่งรวมการลาป่วยก็อยู่ในการลาประเภทนี้ด้วย

เพื่อให้การลาเป็นประเภทใด ซึ่งสิทธิที่ได้จะต่างกันไปแล้วแต่ชนิดการลา เพราะการลาหยุดบางประเภทเป็นการลาหยุดที่ได้เงิน บางประเภทไม่ได้เงิน

 

( โดย : ความรู้เรื่องการลากิจ ลาป่วย )  13/12/2562 11:39:30

- (รบกวน) สอบถามท่านปลัด มีตำแหน่งว่างไหมครับ  ปัจจุบันกระผมดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ(ชก.) จังหวัดบุรีรัมย์ วุฒิการศึกษารัฐศาสตร์ อยากโอนย้ายไปอยู่นครพนมครับท่าน 

( โดย : ประณีต เจนกิจภูวดล )  8/7/2562 18:19:04

สอบถาม ท่านปลัดวรพจน์ ครับ  

ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 เมื่อวันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 
ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 2 เมื่อวันที่ ๑7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 3 เมื่อวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2552 ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3 เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4 เมื่อวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 4 เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555
ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5 เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 จนถึง ปัจจุบัน
รวมระยะเวลาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป + นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ = ครบ 2 ปี + นับเกื้อกูล ตาม ว 10/15 อยากทราบว่าจะสามารถใช้สิทธิ์ในการแต่งตั้งครั้งแรก ตาม ว19/11 ธันวาคม 2551 ในการขออนุมัติเลื่่อนระดับเป็น ชำนาญการ ได้หรือไม่ครับ วุฒิปริญญาตรีก่อนบรรจุ ระดับ 1 ครับ   
ตัวนี้อยากทราบมากครับ อยากทราบว่าทำได้หรือไม่ เพราะว่าถ้านับเวลาเกื้อกูลจาก ระดับ 3 จนปัจจุบัน มาหาร 2 จะได้ 3 ปี + เวลาปัจจุบันได้ 1.5 ปี = 4.5 ปีเองครับ เหลืออีกตั้ง 1.5 ปี  แต่ถ้าใช้สิทธิ์ได้ก็จะทำได้ทันที  เพราะเกรงว่าจะคิดระยะเวลาผิดเองน่ะครับท่าน

( โดย : วิศิษฐ์ )  23/6/2560 16:20:42

ประชาสัมพันธ์ Deesignature ดีซิกเนเจอร์ รับออกแบบตกแต่งภายใน,รับเหมาตกแต่งภายใน,รับออกแบบงานกราฟฟิก,รับออกแบบโลโก้ โดยสถาปนิกและมัณทนากรมืออาชีพ หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.deesignature.com

( โดย : DSN )  5/6/2560 21:26:00

เรียนท่านปลัดครับ

อยากสอบถามความก้าวหน้าในตำแหน่งครับปัจจุบันเป็นอบต.ขนาดกลางดำรงตำแหน่งจพง.จัดเก็บรายได้ระดับ5จะขึ้นจพง.จัดเก็บรายได้ระดับ6    วันที่ 8 พ.ย.58นี้เงินเดือนถึงครับอายุราชการครบปัจจุบันรักษาการในตำแหน่งจพง.พัสดุ จพง.การเงินและบัญชี ตอนนี้ผอ.กองคลังระดับ7ว่างอยากทราบว่าสามารถปรับตำแหน่งผอ.กองคลังระดับ7ลงมาเป็นหัวหน้าส่วนการคลังระดับ6ได้หรือไม่ครับถ้าได้และไม่ได้อ้างถึงหนังสือตัวไหนครับ

ขอบคุณครับ 

รีสอร์ท แก่งหินเพิง ปราจีนบุรี 

 

( โดย : ผู้อยากก้าวหน้าด้วยครับ )  8/1/2559 14:13:53

เรียนท่านปลัดครับ

อยากสอบถามความก้าวหน้าในตำแหน่งครับปัจจุบันเป็นอบต.ขนาดกลางดำรงตำแหน่งจพง.จัดเก็บรายได้ระดับ5จะขึ้นจพง.จัดเก็บรายได้ระดับ6    วันที่ 8 พ.ย.58นี้เงินเดือนถึงครับอายุราชการครบปัจจุบันรักษาการในตำแหน่งจพง.พัสดุ จพง.การเงินและบัญชี ตอนนี้ผอ.กองคลังระดับ7ว่างอยากทราบว่าสามารถปรับตำแหน่งผอ.กองคลังระดับ7ลงมาเป็นหัวหน้าส่วนการคลังระดับ6ได้หรือไม่ครับถ้าได้และไม่ได้อ้างถึงหนังสือตัวไหนครับ

ขอบคุณครับ

( โดย : อยากก้าวหน้า )  26/1/2558 15:33:58

ลูกจ้างสาย 3 ก็จะได้รับการปรับตั้งแต่ 1 ม.ค.55 เหมือนกันครับ คราวหน้าให้ไปถามที่กระดานนะครับ

( โดย : ป.บ้านกลาง )  16/12/2556 20:26:15

เรียน   ป. วรพจน์ 

            ดิฉันลูกจ้างประจำ สาย 3 จะได้เงินเพิ่มเหมือนพนักงานส่วนตำบลหรือไม่

( โดย : รัญจวน )  12/11/2556 15:02:02

เรียนท่านผู้บริหารที่เคารพ

ผมมีเรื่องถามดังนี้ครับ มีเรื่องอยู่ว่าที่หมู่ 5 บ้านดงติ้วได้ข่าวว่าไฟฟ้าจะเข้าเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วและเมื่อหลังปีใหม่2556 อบต ม.5 บอกว่าไฟฟ้ามาก่อนสงกรานต์แน่นอน 1,000% แต่ก็หายยยยยยยเงียบไป หลังสงกรานต์ อบต.บอกอีก เสาไฟฟ้ามาแล้ว หม้อแปลงมาแล้ว แต่ไม่มีผรม.ปักเสาพาดสาย ผมเลยสงสัยว่า มันเกิดอะไรขิ้น ผมขอความกรุณาท่านช่วยตามเรื่องให้หน่อยได้ใหมครับ จักขอบพระคุณยิ่งและขอคำตอบด้วยครับ smiley

( โดย : anuphap )  30/5/2556 18:56:39

ต.บ้านกลางมีกี่หมู่บ้าน  ชื่อหมู่บ้านอะไร และหมู่ที่เท่าไร ไม่เห็นมีข้อมูลเลย ขอข้อมูลด้วย

( โดย : นักศึกษา )  26/3/2556 23:58:33

ขอบคุณที่เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างดีเสมอมา

( โดย : คนท้องถิ่น )  17/12/2555 12:35:26

เรียน   ท่านปลัดฯ

           ตามที่ท่านปลัด ได้กรุณาตอบคำถาม/ปัญหาต่างๆให้กับพวกเราชาวท้องถิ่น กระผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับพวกเรามาก และอยากจะเห็นปลัดทุกที่เป็นอย่างท่านปลัด กระผมขอขอบพระคุณท่านปลัดเป็นอย่างสูงครับ จากน้อง นนส.พธ.25/2537 ครับ 

( โดย : จ.ส.อ.ปราโมทย์ ตาลไธสง )  31/10/2555 14:26:32

ยินดีด้วยนะค่ะป.ที่ได้คะแนนโบนัสสูง มีเทคนิคอย่างไรช่วยแนะนำหนูด้วยซิค่ะมี

( โดย : น้อง ๆ อบต.บางเลน )  5/9/2555 19:50:30

วันนี้ถือโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยือนถึงบ้านท่านวรพจน์และทีมงาน อบต.บ้านกลางทุกท่านทางเน็ต แต่ในความเป็นจริงไม่เคยมาเลย ยังไงก็ฝากให้ไปเยี่ยมผมบ้างนะครับ  https://www.phrayuen.go.th/index.php

ป.ยุทธ

( โดย : ป.ยุทธ )  23/8/2555 09:13:52

เขามีส่วน           เลวบ้าง                   ช่างหัวเขา

จงเลือกเอา        ส่วนที่ดี                    เขามีอยู่

เป็นประโยชน์      โลกบ้าง                   ยังน่าดู

ส่วนที่ชั่ว              อย่าไปรู้                   ของเขาเลย

 

จะหาคน                มีดี                               โดยส่วนเดียว

อย่ามัวเที่ยว          ค้นหา                            สหายเอ๋ย

เหมือนเที่ยวหา      หนวดเต๋า                      ตายเปล่าเอย

ฝึกให้เคย               มองแต่ดี                        มีคุณจริง    

                               (คำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ)     

( โดย : คนท้องถิ่น )  6/2/2555 14:50:38

ดีตรงไหน!!!!!!   ความเป็นระเบียบวินัย  การแต่งกาย  การต้อนรับ   ของเจ้าหน้าที่พนักงานแต่ละคนแทบไม่มีเลย

( โดย : คนใกล้ตัว )  30/1/2555 20:38:41

ทำไมศูนย์เด็กของ อบต.บ้านกลาง หยุดเรียนบ่อยจังเลย ซึ่งลูกกระผมก็เรียนที่นั่น ตัวผมเองก็ต้องทำงานรับจ้างรายวันเพื่อจะนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ แต่ต้องมาเสียเวลาเพราะโรงเรียนหยุดบ่อย จะต้องพาลูกมาทำงานด้วย ถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาทางศูนย์เด็กอย่าหยุดโรงเรียนบ่อยนัก สงสารคนหาเช้า กินค่ำบ้าง

( โดย : จากคนหาเช้ากินค่ำ )  28/12/2554 09:09:44

ยอดเยี่ยมมากครับ

( โดย : ข้าราชการท้องถิ่น )  22/12/2554 10:57:33
ทั้งหมด 41 รายการ 1 / 3