นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 10 คน
 วันนี้ 261 คน
 เมื่อวานนี้ 639 คน
 เดือนนี้ 6,138 คน
 เดือนที่ผ่านมา 8,321 คน
 ทั้งหมด 225,542 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ลงนามสมุดเยี่ยม

ความหมายของเกียรติบัตร  

เกียรติบัตร คือ คำเรียกใบแสดงความชื่นชม ยินดี ที่ให้ไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลที่มีความสามารถหรือบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับเกียรติได้รับการยกย่อง เช่น เกียรติบัตรชนะเลิศแข่งขันกีฬา เกียรติบัตรการทำความดีเพื่อสังคม เกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง บุคคลดีเด่น พนักงานดีเด่น นักเรียนดีเด่น เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดความสามารถ หรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจได้รับเกียรติบัตรรับรองได้ด้วยเช่นกัน

ที่มา : https://www.babform.com/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3/

( โดย : ความรู้มาฝาก )  25/12/2562 15:23:26

การ ลากิจ ลาป่วย นั้นถือเป็นการลาที่เป็นเหตุจำเป็น ฉุกเฉิน ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นบริษัทต่างๆ จึงกำหนดวันลาป่วย คือ แม้ว่าจะไม่มาทำงานก็ได้เงิน การลาป่วยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ลาไม่สบาย รวมไปถึงได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ต่างๆ  ทั่วไปแล้วการลาป่วยจะต้องนำหลักฐานแบบฟอร์มการไปหาหมอไปแสดงให้กับหัวหน้างานดู เอกสารดังกล่าวเรียกกันว่าใบรับรองแพทย์ และแนบเอกสาร ใบลากิจ หรือ ใบลาป่วย

เนื่องจากกฎหมายแรงงานในประเทศต่าง ๆ ไม่เหมือนกันการลา จึงอาจรวมถึงการลาหยุดงานในเรื่องส่วนตัว ซึ่งรวมการลาป่วยก็อยู่ในการลาประเภทนี้ด้วย

เพื่อให้การลาเป็นประเภทใด ซึ่งสิทธิที่ได้จะต่างกันไปแล้วแต่ชนิดการลา เพราะการลาหยุดบางประเภทเป็นการลาหยุดที่ได้เงิน บางประเภทไม่ได้เงิน

 

( โดย : ความรู้เรื่องการลากิจ ลาป่วย )  13/12/2562 11:39:30

- (รบกวน) สอบถามท่านปลัด มีตำแหน่งว่างไหมครับ  ปัจจุบันกระผมดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ(ชก.) จังหวัดบุรีรัมย์ วุฒิการศึกษารัฐศาสตร์ อยากโอนย้ายไปอยู่นครพนมครับท่าน 

( โดย : ประณีต เจนกิจภูวดล )  8/7/2562 18:19:04

สอบถาม ท่านปลัดวรพจน์ ครับ  

ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 เมื่อวันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 
ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 2 เมื่อวันที่ ๑7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 3 เมื่อวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2552 ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3 เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4 เมื่อวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 4 เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555
ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5 เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 จนถึง ปัจจุบัน
รวมระยะเวลาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป + นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ = ครบ 2 ปี + นับเกื้อกูล ตาม ว 10/15 อยากทราบว่าจะสามารถใช้สิทธิ์ในการแต่งตั้งครั้งแรก ตาม ว19/11 ธันวาคม 2551 ในการขออนุมัติเลื่่อนระดับเป็น ชำนาญการ ได้หรือไม่ครับ วุฒิปริญญาตรีก่อนบรรจุ ระดับ 1 ครับ   
ตัวนี้อยากทราบมากครับ อยากทราบว่าทำได้หรือไม่ เพราะว่าถ้านับเวลาเกื้อกูลจาก ระดับ 3 จนปัจจุบัน มาหาร 2 จะได้ 3 ปี + เวลาปัจจุบันได้ 1.5 ปี = 4.5 ปีเองครับ เหลืออีกตั้ง 1.5 ปี  แต่ถ้าใช้สิทธิ์ได้ก็จะทำได้ทันที  เพราะเกรงว่าจะคิดระยะเวลาผิดเองน่ะครับท่าน

( โดย : วิศิษฐ์ )  23/6/2560 16:20:42

ประชาสัมพันธ์ Deesignature ดีซิกเนเจอร์ รับออกแบบตกแต่งภายใน,รับเหมาตกแต่งภายใน,รับออกแบบงานกราฟฟิก,รับออกแบบโลโก้ โดยสถาปนิกและมัณทนากรมืออาชีพ หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.deesignature.com

( โดย : DSN )  5/6/2560 21:26:00

เรียนท่านปลัดครับ

อยากสอบถามความก้าวหน้าในตำแหน่งครับปัจจุบันเป็นอบต.ขนาดกลางดำรงตำแหน่งจพง.จัดเก็บรายได้ระดับ5จะขึ้นจพง.จัดเก็บรายได้ระดับ6    วันที่ 8 พ.ย.58นี้เงินเดือนถึงครับอายุราชการครบปัจจุบันรักษาการในตำแหน่งจพง.พัสดุ จพง.การเงินและบัญชี ตอนนี้ผอ.กองคลังระดับ7ว่างอยากทราบว่าสามารถปรับตำแหน่งผอ.กองคลังระดับ7ลงมาเป็นหัวหน้าส่วนการคลังระดับ6ได้หรือไม่ครับถ้าได้และไม่ได้อ้างถึงหนังสือตัวไหนครับ

ขอบคุณครับ 

รีสอร์ท แก่งหินเพิง ปราจีนบุรี 

 

( โดย : ผู้อยากก้าวหน้าด้วยครับ )  8/1/2559 14:13:53

เรียนท่านปลัดครับ

อยากสอบถามความก้าวหน้าในตำแหน่งครับปัจจุบันเป็นอบต.ขนาดกลางดำรงตำแหน่งจพง.จัดเก็บรายได้ระดับ5จะขึ้นจพง.จัดเก็บรายได้ระดับ6    วันที่ 8 พ.ย.58นี้เงินเดือนถึงครับอายุราชการครบปัจจุบันรักษาการในตำแหน่งจพง.พัสดุ จพง.การเงินและบัญชี ตอนนี้ผอ.กองคลังระดับ7ว่างอยากทราบว่าสามารถปรับตำแหน่งผอ.กองคลังระดับ7ลงมาเป็นหัวหน้าส่วนการคลังระดับ6ได้หรือไม่ครับถ้าได้และไม่ได้อ้างถึงหนังสือตัวไหนครับ

ขอบคุณครับ

( โดย : อยากก้าวหน้า )  26/1/2558 15:33:58

ลูกจ้างสาย 3 ก็จะได้รับการปรับตั้งแต่ 1 ม.ค.55 เหมือนกันครับ คราวหน้าให้ไปถามที่กระดานนะครับ

( โดย : ป.บ้านกลาง )  16/12/2556 20:26:15

เรียน   ป. วรพจน์ 

            ดิฉันลูกจ้างประจำ สาย 3 จะได้เงินเพิ่มเหมือนพนักงานส่วนตำบลหรือไม่

( โดย : รัญจวน )  12/11/2556 15:02:02

เรียนท่านผู้บริหารที่เคารพ

ผมมีเรื่องถามดังนี้ครับ มีเรื่องอยู่ว่าที่หมู่ 5 บ้านดงติ้วได้ข่าวว่าไฟฟ้าจะเข้าเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วและเมื่อหลังปีใหม่2556 อบต ม.5 บอกว่าไฟฟ้ามาก่อนสงกรานต์แน่นอน 1,000% แต่ก็หายยยยยยยเงียบไป หลังสงกรานต์ อบต.บอกอีก เสาไฟฟ้ามาแล้ว หม้อแปลงมาแล้ว แต่ไม่มีผรม.ปักเสาพาดสาย ผมเลยสงสัยว่า มันเกิดอะไรขิ้น ผมขอความกรุณาท่านช่วยตามเรื่องให้หน่อยได้ใหมครับ จักขอบพระคุณยิ่งและขอคำตอบด้วยครับ smiley

( โดย : anuphap )  30/5/2556 18:56:39

ต.บ้านกลางมีกี่หมู่บ้าน  ชื่อหมู่บ้านอะไร และหมู่ที่เท่าไร ไม่เห็นมีข้อมูลเลย ขอข้อมูลด้วย

( โดย : นักศึกษา )  26/3/2556 23:58:33

ขอบคุณที่เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างดีเสมอมา

( โดย : คนท้องถิ่น )  17/12/2555 12:35:26

เรียน   ท่านปลัดฯ

           ตามที่ท่านปลัด ได้กรุณาตอบคำถาม/ปัญหาต่างๆให้กับพวกเราชาวท้องถิ่น กระผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับพวกเรามาก และอยากจะเห็นปลัดทุกที่เป็นอย่างท่านปลัด กระผมขอขอบพระคุณท่านปลัดเป็นอย่างสูงครับ จากน้อง นนส.พธ.25/2537 ครับ 

( โดย : จ.ส.อ.ปราโมทย์ ตาลไธสง )  31/10/2555 14:26:32

ยินดีด้วยนะค่ะป.ที่ได้คะแนนโบนัสสูง มีเทคนิคอย่างไรช่วยแนะนำหนูด้วยซิค่ะมี

( โดย : น้อง ๆ อบต.บางเลน )  5/9/2555 19:50:30

วันนี้ถือโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยือนถึงบ้านท่านวรพจน์และทีมงาน อบต.บ้านกลางทุกท่านทางเน็ต แต่ในความเป็นจริงไม่เคยมาเลย ยังไงก็ฝากให้ไปเยี่ยมผมบ้างนะครับ  https://www.phrayuen.go.th/index.php

ป.ยุทธ

( โดย : ป.ยุทธ )  23/8/2555 09:13:52

เขามีส่วน           เลวบ้าง                   ช่างหัวเขา

จงเลือกเอา        ส่วนที่ดี                    เขามีอยู่

เป็นประโยชน์      โลกบ้าง                   ยังน่าดู

ส่วนที่ชั่ว              อย่าไปรู้                   ของเขาเลย

 

จะหาคน                มีดี                               โดยส่วนเดียว

อย่ามัวเที่ยว          ค้นหา                            สหายเอ๋ย

เหมือนเที่ยวหา      หนวดเต๋า                      ตายเปล่าเอย

ฝึกให้เคย               มองแต่ดี                        มีคุณจริง    

                               (คำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ)     

( โดย : คนท้องถิ่น )  6/2/2555 14:50:38

ดีตรงไหน!!!!!!   ความเป็นระเบียบวินัย  การแต่งกาย  การต้อนรับ   ของเจ้าหน้าที่พนักงานแต่ละคนแทบไม่มีเลย

( โดย : คนใกล้ตัว )  30/1/2555 20:38:41

ทำไมศูนย์เด็กของ อบต.บ้านกลาง หยุดเรียนบ่อยจังเลย ซึ่งลูกกระผมก็เรียนที่นั่น ตัวผมเองก็ต้องทำงานรับจ้างรายวันเพื่อจะนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ แต่ต้องมาเสียเวลาเพราะโรงเรียนหยุดบ่อย จะต้องพาลูกมาทำงานด้วย ถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาทางศูนย์เด็กอย่าหยุดโรงเรียนบ่อยนัก สงสารคนหาเช้า กินค่ำบ้าง

( โดย : จากคนหาเช้ากินค่ำ )  28/12/2554 09:09:44

ยอดเยี่ยมมากครับ

( โดย : ข้าราชการท้องถิ่น )  22/12/2554 10:57:33

เรียนท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางค่ะ

อยากทราบว่าอบต.บ้านกลางจ่ายโบนัสยังคะเพราะถามคุณสามีก็ตอบว่ายัง

( โดย : คนคอย )  15/9/2554 15:04:32
ทั้งหมด 40 รายการ 1 / 2