นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 9 คน
 วันนี้ 109 คน
 เมื่อวานนี้ 405 คน
 สัปดาห์นี้ 2,723 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,073 คน
 เดือนนี้ 10,705 คน
 เดือนที่ผ่านมา 11,712 คน
 ทั้งหมด 1,251,675 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

   
ตกเบิก 15000

เรียน ท่านปลัดวรพจน์ที่เคารพอย่างสูง

         ขอเรียนถามท่านปลัดครับกรณีตกเบิกเงินค่าครองชีพตามหนังสือ/ประกาศ ก.  ในส่วนของเงินที่จะต้องตกเบิกจากช่วงเม.ย.54- ก.ย.54 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2554  ในวันที่ท่านปลัดเรียกประชุมท่านบอกว่าต้องขอยกเว้นระเบียบก่อนจึงจ่ายได้  แต่หลังจากวันที่ไปประชุม  ข้าพเจ้าได้ไปอบรมที่กรมท่านอาจารย์สุรศักดิ์  แป้นงาม  บอกว่าในกรณีที่มีคำสั่งให้ตกเบิกแก่ฝ่ายประจำไม่ต้องขอยกเว้นผู้ว่า  แต่ฝ่ายการเมืองต้องขอยกเว้น  จึงทำให้สับสนครับท่านปลัด  นี่คือเบอร์โทรของท่านอาจารย์สุรศักดิ์  แป้นงาม  สำนักคลัง  กรมส่งเสริมครับท่านปลัด 08-1267-3459  รบกวนท่านปลัดให้ความกระจ่างอีกครั้งครับ

โดยชัยชล 11 มิถุนายน 2555 14:09:52
   

ป.คะ  นู๋ ขอถามต่อ คุณชัยชล นะคะ

            ยกเว้นระเบียบเนี๊ยะ  คือ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547  ใช่ไหมค่ะ

           หมวด 8 เงินสะสม  ข้อ 90 กรณีงบประมาณรายจ่ายประกาศบังคับใช้แล้ว  หรือไม่ได้ตั้งในงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้ อปท.จ่ายขาดเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้ 

            (2)  เบิกเงินให้พนักงานส่วนท้องถิ่นตามสิทธิตลอดจนลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินอื่นตามกฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ในระหว่างปีงบประมาณ

           แล้วให้ทำหนังสือขอยกเว้นระเบียบ  ทำอย่างไรคะ  ให้อ้างระเบียบตัวไหนคะ

โดย ลิลี่ นครพนม 12 มิถุนายน 2555 14:43:09

ยกเว้นระเบียบกรณีที่มีการจ่ายเงินตกเบิกค่าครองชีพชั่วคราวย้อนหลังไปในปีงบประมาณ 54 ซึ่งตามระเบียบ ข้อ 39 กำหนดไว้ว่ารายจ่ายประจำปีงบประมาณใดให้เบิกได้เฉพาะในปีงบประมาณนั้น โดยในข้อ 4 ของะเบียบกำหนดว่าในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจดังกล่าวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนกรณีที่ อ.สุรศักดิ์ฯ ให้ขอเฉพาะกรณีของฝ่ายการเมืองนั้น ปลายสัปดานี้ผมจะเจอ อ.สรุศักดิ์ฯอยู่จะได้สอบถามอีกครั้ง

โดย ป.บ้านกลาง 12 มิถุนายน 2555 15:32:14
|