นายพรชัย พิมพ์พงษ์

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 1 คน
 วันนี้ 33 คน
 เมื่อวานนี้ 30 คน
 สัปดาห์นี้ 2,376 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,386 คน
 เดือนนี้ 6,256 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,181 คน
 ทั้งหมด 1,330,027 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

   
การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร  คำว่า  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  เบิกได้หรือไม่คะ  และหมายความถึงค่าอะไรบ้าง  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ป.

โดยpranee2525 16 มิถุนายน 2565 09:20:58
   

การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรในปัจจุบัน สามารถเบิกเบิกได้ทุกรายการ เพียงแต่ยอดที่ขอเบิกในแต่ละเทอม หรือในแต่ละปีการศึกษาต้องไม่เกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค 0422.3/ว257 ลว.28 มิ.ย.59  ซึ่งกระทรวงทหาดไทยได้แจ้งให้ปฎิบัติตามหนังสือดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว 9 ส.ค.59

โดย ป.บ้านกลาง 18 มิถุนายน 2565 08:46:08
|