นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 17 คน
 วันนี้ 97 คน
 เมื่อวานนี้ 301 คน
 เดือนนี้ 3,573 คน
 เดือนที่ผ่านมา 5,307 คน
 ทั้งหมด 252,355 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

   
พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการบรรจุ ณ วันที่ ธ.ค.62 จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบแรกหรือไม่

เรียน ท่านปลัด อบต.บ้านกลาง

         ขอนำเรียนสอบถาม

1. กรณีที่พนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562  พนักงานส่วนตำบลรายดังกล่าวจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีแรก  ณ  1 เมษายน 2563 หรือไม่ค่ะ  88

2.พนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โดยการโอนอายุราชการ มาบรรุแต่งตั้งเป็นตำแหน่งใหม่  และได้รับการบรรุแต่งตั้ง ณ  วันที่ 2 ธันวาคม 2563 จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีแรก  ณ  1 เมษายน 2563 หรือไม่ค่ะ  ถ้าไม่ได้มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติ ไหมค่ะ 

ขอบพระคุณค่ะ

โดยaramsri 25 มีนาคม 2563 14:39:22
   

1. บรรจุ  2   ธ.ค.  จะไม่ได้เลือ่นเงินเดือนในวันที่  1  เม.ย.เนื่องจากรับราชการไม่ถึง  4  เดือน

2. ถ้าบรรจุแต่งตั้งโดยการโอน  จะนับเวลาราชการเดิมรวมกัน  จึงสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ครับ

โดย ป.บ้านกลาง 14 พฤษภาคม 2563 12:34:43
|