นายพรชัย พิมพ์พงษ์

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 1 คน
 วันนี้ 33 คน
 เมื่อวานนี้ 30 คน
 สัปดาห์นี้ 2,376 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,386 คน
 เดือนนี้ 6,256 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,181 คน
 ทั้งหมด 1,330,027 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

   
พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการบรรจุ ณ วันที่ ธ.ค.62 จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบแรกหรือไม่

เรียน ท่านปลัด อบต.บ้านกลาง

         ขอนำเรียนสอบถาม

1. กรณีที่พนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562  พนักงานส่วนตำบลรายดังกล่าวจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีแรก  ณ  1 เมษายน 2563 หรือไม่ค่ะ  88

2.พนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โดยการโอนอายุราชการ มาบรรุแต่งตั้งเป็นตำแหน่งใหม่  และได้รับการบรรุแต่งตั้ง ณ  วันที่ 2 ธันวาคม 2563 จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีแรก  ณ  1 เมษายน 2563 หรือไม่ค่ะ  ถ้าไม่ได้มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติ ไหมค่ะ 

ขอบพระคุณค่ะ

โดยaramsri 25 มีนาคม 2563 14:39:22
   

1. บรรจุ  2   ธ.ค.  จะไม่ได้เลือ่นเงินเดือนในวันที่  1  เม.ย.เนื่องจากรับราชการไม่ถึง  4  เดือน

2. ถ้าบรรจุแต่งตั้งโดยการโอน  จะนับเวลาราชการเดิมรวมกัน  จึงสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ครับ

โดย ป.บ้านกลาง 14 พฤษภาคม 2563 12:34:43
|