นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 12 คน
 วันนี้ 118 คน
 เมื่อวานนี้ 301 คน
 เดือนนี้ 3,594 คน
 เดือนที่ผ่านมา 5,307 คน
 ทั้งหมด 252,376 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

   
ค่าอหาร

เรียน ท่าน ป.บ้านกลางที่เคารพ

๑.การเบิกค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภา  ปฎิบัติตาม นส.ที่มท 0808.4/ว2381 ลว. 28 กค 2548 ใช่หรือไม่ และยังมีหนังสือสั่งการฉบับอื่นอีกหรือไม่ที่ต้องใช้ในการเบิกจ่าย มีการกำหนดอัตราค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นจำนวนรายหัวหรือไม่

๒.หนังสือที่ มท0808.2/ว 252   22 มค 2553 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย  เกี่ยวข้องกับค่าเลื้ยงรับรองการประชุมสภาหรือไม่ อย่างไร

ขอบพระคุณครับ

โดยthanapon ariyanuntapong 18 กุมภาพันธ์ 2562 11:27:30
   

1. ใช้หนังสือฉบับดังกล่าวครับ โดยไม่มีการกำหนดอัตราเป็นรายหัว

2. ไม่เกี่ยวแต่อาจใช้เทียบเคียงได้

โดย ป.บ้านกลาง 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:33:25

ขอบพระคุณครับ

โดย thanapon ariyanuntapong 27 กุมภาพันธ์ 2562 15:43:14
|