นายพรชัย พิมพ์พงษ์

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 2 คน
 วันนี้ 34 คน
 เมื่อวานนี้ 30 คน
 สัปดาห์นี้ 2,376 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,386 คน
 เดือนนี้ 6,257 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,181 คน
 ทั้งหมด 1,330,028 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

   
ค่าอหาร

เรียน ท่าน ป.บ้านกลางที่เคารพ

๑.การเบิกค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภา  ปฎิบัติตาม นส.ที่มท 0808.4/ว2381 ลว. 28 กค 2548 ใช่หรือไม่ และยังมีหนังสือสั่งการฉบับอื่นอีกหรือไม่ที่ต้องใช้ในการเบิกจ่าย มีการกำหนดอัตราค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นจำนวนรายหัวหรือไม่

๒.หนังสือที่ มท0808.2/ว 252   22 มค 2553 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย  เกี่ยวข้องกับค่าเลื้ยงรับรองการประชุมสภาหรือไม่ อย่างไร

ขอบพระคุณครับ

โดยthanapon ariyanuntapong 18 กุมภาพันธ์ 2562 11:27:30
   

1. ใช้หนังสือฉบับดังกล่าวครับ โดยไม่มีการกำหนดอัตราเป็นรายหัว

2. ไม่เกี่ยวแต่อาจใช้เทียบเคียงได้

โดย ป.บ้านกลาง 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:33:25

ขอบพระคุณครับ

โดย thanapon ariyanuntapong 27 กุมภาพันธ์ 2562 15:43:14
|