นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 8 คน
 วันนี้ 286 คน
 เมื่อวานนี้ 693 คน
 เดือนนี้ 6,278 คน
 เดือนที่ผ่านมา 8,809 คน
 ทั้งหมด 15,087 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

   
ค่าตอบแทน

เรียน ท่าน ป. ที่เคารพ

1. แต่งตั้ง จพง.ที่ดินอำเภอ เป็น กก. แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ ได้หรือไม่  ถ้าได้ต้องอ้างอิงระเบียบ หนังสือตัวใด และถ้าไม่ได้เพราะอะไรครับ

2.ระเบียบพัสดุ 60 ข้อ 26 วรรค 2 แต่งตั้งบุคคลอื่นไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งวรรค 1 บอกว่า ปธ 1 กก อย่างน้อย 2  จึงอยากทราบว่าแต่งตั่งบุคคลอื่นได้จำนวนกี่คน  เช่น บุคคลอื่นจำนวน 3 คน ปธ 1 กก 2 เพราะรวมหมดชุด หรือ บุคคลอื่นนับแต่กรรมการ 2 คน เท่านั้นไม่นับตัวประธานจึงได้บุคคลอื่นแค่ 2

3.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  มี ปชช มาขอส่งแฟกซ์ที่ รพ.อำเภอ ส่งตัวไปรักษาต่อที่ จ.ขอนแก่น  (ไม่ใช่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์)

เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือหรือไม่

โดยthanapon ariyanuntapong 18 เมษายน 2561 11:40:40
   

1.ขอค้นข้อมูลก่อน

2. นัลรวมประธานด้วย แต่โดยปรกติการแต้งตั้งคณะกรรมการจะแต่งตั้งเป็นจำนวนคี่ ดังนั้น หากแต่ง ประธาน 1 คน กรรมการ 2 คน บุคคลอื่นก็ควรแต่งตั้ง 2 คน

3 .ไม่เข้าข่าย

โดย ป.บ้านกลาง 2 พฤษภาคม 2561 20:05:11

1. กรณีแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อปฎิบัติราชการให้ อปท.ให้เบิกค่าปฏิบัติงานตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยในระเบียบนิยามคำว่า เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวมถึงผู้ที่ อปท.สั่งให้ไปปฎิบัติราชการ และกำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อปท.

โดย ป.บ้านกลาง 3 พฤษภาคม 2561 20:36:54
|