นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 10 คน
 วันนี้ 21 คน
 เมื่อวานนี้ 426 คน
 เดือนนี้ 3,113 คน
 เดือนที่ผ่านมา 4,686 คน
 ทั้งหมด 271,294 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

   
ค่าตอบแทน

เรียน ท่าน ป. ที่เคารพ

1. แต่งตั้ง จพง.ที่ดินอำเภอ เป็น กก. แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ ได้หรือไม่  ถ้าได้ต้องอ้างอิงระเบียบ หนังสือตัวใด และถ้าไม่ได้เพราะอะไรครับ

2.ระเบียบพัสดุ 60 ข้อ 26 วรรค 2 แต่งตั้งบุคคลอื่นไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งวรรค 1 บอกว่า ปธ 1 กก อย่างน้อย 2  จึงอยากทราบว่าแต่งตั่งบุคคลอื่นได้จำนวนกี่คน  เช่น บุคคลอื่นจำนวน 3 คน ปธ 1 กก 2 เพราะรวมหมดชุด หรือ บุคคลอื่นนับแต่กรรมการ 2 คน เท่านั้นไม่นับตัวประธานจึงได้บุคคลอื่นแค่ 2

3.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  มี ปชช มาขอส่งแฟกซ์ที่ รพ.อำเภอ ส่งตัวไปรักษาต่อที่ จ.ขอนแก่น  (ไม่ใช่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์)

เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือหรือไม่

โดยthanapon ariyanuntapong 18 เมษายน 2561 11:40:40
   

1.ขอค้นข้อมูลก่อน

2. นัลรวมประธานด้วย แต่โดยปรกติการแต้งตั้งคณะกรรมการจะแต่งตั้งเป็นจำนวนคี่ ดังนั้น หากแต่ง ประธาน 1 คน กรรมการ 2 คน บุคคลอื่นก็ควรแต่งตั้ง 2 คน

3 .ไม่เข้าข่าย

โดย ป.บ้านกลาง 2 พฤษภาคม 2561 20:05:11

1. กรณีแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อปฎิบัติราชการให้ อปท.ให้เบิกค่าปฏิบัติงานตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยในระเบียบนิยามคำว่า เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวมถึงผู้ที่ อปท.สั่งให้ไปปฎิบัติราชการ และกำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อปท.

โดย ป.บ้านกลาง 3 พฤษภาคม 2561 20:36:54
|