นายพรชัย พิมพ์พงษ์

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 1 คน
 วันนี้ 1 คน
 เมื่อวานนี้ 106 คน
 สัปดาห์นี้ 2,614 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,356 คน
 เดือนนี้ 5,180 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,365 คน
 ทั้งหมด 1,334,271 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554


กองช่าง

 
นายจักรกฤษณ์ วงษ์รัตนะ 
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
 
 
นายฉัตรชัย ไตรยราช 
นายช่างโยธาอาวุโส (ทั่วไป)
 
 
 
(ว่าง)
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
 
 
 
(ว่าง)
 นายช่างสำรวจ ปง./ชง.
 
 
นายนวพล เมาลี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
(ทั่วไป)
 
 
นายธนาธาน อินตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ทั่วไป)
 
 
นายไพบูลย์ ภูผา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
 
นางสาวศินี  กีกาศ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
นายก้านแก้ว สมลี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
 
 
นายวันพิชิต บรรหาร 
คนงานเครื่องสูบน้ำ
 
 
นายเดวาสันดิ์ หอมกลิ่น
คนงานเครื่องสูบน้ำ
 
 
นายพงษ์ศักดิ์  แก้มเหม
คนงานเครื่องสูบน้ำ