องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 6 คน
 วันนี้ 67 คน
 เมื่อวานนี้ 375 คน
 เดือนนี้ 2,742 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,713 คน
 ทั้งหมด 320,960 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561


กองช่าง

นายจักรกฤษณ์ วงษ์รัตนะ 
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
   
นายฉัตรชัย ไตรยราช 
นายช่างโยธาอาวุโส (ทั่วไป)
   
(ว่าง)
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
   
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง./ชง.
   
(ว่าง)
 นายช่างสำรวจ ปง./ชง.
   
นายธนาธาน อินตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ทั่วไป)
   
นายไพบูลย์ ภูผา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
   
นางสาวศินี  กีกาศ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
   
นายก้านแก้ว สมลี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
   
นายวันพิชิต บรรหาร 
คนงานเครื่องสูบน้ำ
   
นายเดวาสันดิ์ หอมกลิ่น
คนงานเครื่องสูบน้ำ
   
นายพงษ์ศักดิ์  แก้มเหม
คนงานเครื่องสูบน้ำ