นายพรชัย พิมพ์พงษ์

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 2 คน
 วันนี้ 3 คน
 เมื่อวานนี้ 106 คน
 สัปดาห์นี้ 2,614 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,356 คน
 เดือนนี้ 5,182 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,365 คน
 ทั้งหมด 1,334,273 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554


กองคลัง

นายพรสวัสดิ์ ควรรณสุ 
 ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
 
   
นางธัญพร ใจศิริ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
(วิชาการ)
 
   
นางสาวศุภรัตน์ อิ้มพัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(วิชาการ)
 
     
  (ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(ทั่วไป)
 
   
นางสาววิภาพร ผุยคำสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(ทั่วไป)
 
     
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
(ทั่วไป)
 
     
นางเบญจวรรณ โพธิจักร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
 
     
นางสาวธัญชนก ด้วงนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
     
นางสาวสุธาทิพย์ ตัวดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
     
นางสาววิภาศิริ ลามุงคุณ
คนงานทั่วไป