นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 13 คน
 วันนี้ 106 คน
 เมื่อวานนี้ 301 คน
 เดือนนี้ 3,582 คน
 เดือนที่ผ่านมา 5,307 คน
 ทั้งหมด 252,364 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561


กองคลัง

นายพรสวัสดิ์ ควรรณสุ 
 ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
 
นางสาวจินห์จุฑา อินภูวา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(ทั่วไป)
 
นางธัญพร ใจศิริ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
(วิชาการ)
 
(ว่าง)
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(ทั่วไป)
   
(ว่าง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(วิชาการ)
   
(ว่าง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(ทั่วไป)
   
นางเบญจวรรณ โพธิจักร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   
นางสาวธัญชนก ด้วงนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   
นางสาวสุธาทิพย์ ตัวดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน