นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 5 คน
 วันนี้ 66 คน
 เมื่อวานนี้ 296 คน
 สัปดาห์นี้ 1,879 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,493 คน
 เดือนนี้ 11,044 คน
 เดือนที่ผ่านมา 9,767 คน
 ทั้งหมด 1,317,931 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554


สำนักงานปลัด

นางปิติพร ดีพรหม 
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
 
นางสาวกิตติพิชญ์ ไชยภักดี
นิติกร ชำนาญการ
(วิชาการ)
 
  (ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ(วิชาการ)
 
  (ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ(วิชาการ)
   
นายวีระศักดิ์ หอมอ่อน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
(วิชาการ)
   
นายมานิต บุทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
(วิชาการ)
   
  (ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
(ทั่วไป)
   
นายสุทธิศักดิ์  เข็มปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
(ทั่วไป)
   
นางสาวอุไรวรรณ บาศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
   
  (ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
   
นางสาวอารยา คำด่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   
  นายประสงค์ สุวรรณราช
พนักงานขับรถยนต์
   
นายอนุสรณ์ เข็มปัญญา
คนสวน
   
นายสมพร บรรหาร
คนงานประจำรถขยะ
   
นายคมกริช หอมอ่อน
คนงานประจำรถขยะ
   
นายอภิวัฒน์ กุลบุตร
คนงานประจำรถขยะ
   
นายภูมิพัฒน์ แก้วมาลา
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
   
นางสาวไพจิตร เข็มปัญญา
คนงานทั่วไป
   
นางสาวธิดารัตน์ กุลชน
คนงานทั่วไป
   
นายภาคภูมิ สร้อยสา
พนักงานขับรถยนต์