นายพรชัย พิมพ์พงษ์

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 1 คน
 วันนี้ 5 คน
 เมื่อวานนี้ 106 คน
 สัปดาห์นี้ 2,614 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,356 คน
 เดือนนี้ 5,184 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,365 คน
 ทั้งหมด 1,334,275 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554


สำนักปลัด

 
 
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
 
     
นางสาวกิตติพิชญ์ ไชยภักดี
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
(วิชาการ)
 
     
นายวีระศักดิ์ หอมอ่อน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(วิชาการ)
 
     
นายมานิต บุทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(วิชาการ)
 
     
นายคทาวุธ สุวรรณมาโจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(วิชาการ)
 
     
นางกนกกาญจน์ ยศเรืองศักดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
(วิชาการ)
 
     
 
นายสุทธิศักดิ์ เข็มปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ทั่วไป)
 
 
     
จ่าเอก วรากร ไชยภักดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
(ทั่วไป)
 
     
นางสาวอุไรวรรณ บาศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
     
นางสาวธิดารัตน์ กุลชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
     
นายธนพัฒน์ โคตะมา
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
 
     
นายพิเชษฐ์ เสนคะ
พนักงานขับรถยนต์
 
     
นายอนุสรณ์ เข็มปัญญา
คนสวน
 
     
นายสมพร บรรหาร
คนงานประจำรถขยะ
 
     
นายคมกริช หอมอ่อน
คนงานประจำรถขยะ
 
     
นายอภิวัฒน์ กุลบุตร
คนงานประจำรถขยะ
 
     
นายธนายุทธ แก้วมาลา
พนักงานขับรถยนต์
 
     
นางสาวรุจิรา เข็มปัญญา
คนงานทั่วไป
 
     
นางสาวเพ็ญพัก บรรหาร
คนงานทั่วไป
 
     
นายภาคภูมิ สร้อยสา
พนักงานขับรถยนต์