องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 14 คน
 วันนี้ 69 คน
 เมื่อวานนี้ 375 คน
 เดือนนี้ 2,744 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,713 คน
 ทั้งหมด 320,962 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561


อัตรากำลังของ อบต.บ้านกลาง

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน
 เลขานุการนายก อบต. 1 คน
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 26 คน
 จำนวนบุคลากร (พนักงานส่วนตำบล) 24 คน
    ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 8 คน
    ตำแหน่งในกองคลัง 3 คน
    ตำแหน่งในกองช่าง 3 คน
    ตำแหน่งในกองการศึกษาฯ 8 คน
    ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม 1 คน
    ตำแหน่งลูกจ้างประจำ 1 คน
    ตำแหน่งพนักงานจ้าง 30 คน