นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 3 คน
 วันนี้ 119 คน
 เมื่อวานนี้ 279 คน
 เดือนนี้ 1,671 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,172 คน
 ทั้งหมด 298,987 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561


อัตรากำลังของ อบต.บ้านกลาง

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน
 เลขานุการนายก อบต. 1 คน
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 26 คน
 จำนวนบุคลากร (พนักงานส่วนตำบล) 24 คน
    ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 8 คน
    ตำแหน่งในกองคลัง 3 คน
    ตำแหน่งในกองช่าง 3 คน
    ตำแหน่งในกองการศึกษาฯ 8 คน
    ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม 1 คน
    ตำแหน่งลูกจ้างประจำ 1 คน
    ตำแหน่งพนักงานจ้าง 30 คน