นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 10 คน
 วันนี้ 52 คน
 เมื่อวานนี้ 307 คน
 เดือนนี้ 2,341 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,363 คน
 ทั้งหมด 306,672 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561


สมาชิกสภา อบต.บ้านกลาง

รายชื่อ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 ลำดับ 
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
 นายชัยยงค์  แก้วดารา
ประธานสภา อบต.
2.
 นายพิชิตชัย  พิมพ์พงษ์
รองประธานสภา อบต.
3.
 นายวรพจน์  เข็มปัญญา
ปลัด/เลขานุการสภา อบต.
4.
 นายพนม  อ่างวงค์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
5.
 นางพูลสวัสดิ์  จูมวงค์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
6.
 (ว่าง)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
7.
 นายนิยม  หอมอ่อน
ส.อบต. หมู่ที่ 2
8.
 นายวัชรินทร์  สีลา
ส.อบต.หมู่ที่ 3
9.
 (ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
10.
 (ว่าง)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
11.
 นายสนธยา  ว่องไว
ส.อบต. หมู่ที่ 4
12.
 นายวันโชค  พันฤทธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 5
13.
 นายภัทรา  ทรัพยสิทธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 6
14.
 นายปณมพจน์  ลุนพุทธ
ส.อบต. หมู่ที่ 6
15.
 นายนิกร  ใจใส
ส.อบต. หมู่ที่ 7
16.
 นายบุญมี  โพธิ์ตา
ส.อบต. หมู่ที่ 8
17.
 นายชัยชนะ  ยะจันโท
ส.อบต. หมู่ที่ 8
18.
 นายลีวัน  ขันวัง
ส.อบต. หมู่ที่ 9
19.
 นางณัฌฐกมล  บรรหาร
ส.อบต. หมู่ที่ 9
20.
 นายสิทธิพร  อินทร์พรหม
ส.อบต. หมู่ที่ 10
21.
 นายศุภชัย  สมอุดม
ส.อบต. หมู่ที่ 10
22.
 นายหลง  หนาดคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 11
23.
 (ว่าง)
ส.อบต. หมู่ที่ 11
24.
 นางสุนัน  สิงห์เงา
ส.อบต. หมู่ที่ 12
25.
 นายสมชาย  ติ้ววงค์
ส.อบต. หมู่ที่ 12
26.
 นายสมภาร  อินทร์เกษา
ส.อบต. หมู่ที่ 13
27.
 (ว่าง)
ส.อบต. หมู่ที่ 13