นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 6 คน
 วันนี้ 288 คน
 เมื่อวานนี้ 693 คน
 เดือนนี้ 6,280 คน
 เดือนที่ผ่านมา 8,809 คน
 ทั้งหมด 15,089 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561


หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายวรพจน์ เข็มปัญญา 
ปลัด อบต.บ้านกลาง
นักบริหารงานท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง

 
 

 นายภูวนัย  หัสสา
รองปลัด อบต.บ้านกลาง
นักบริหารงานท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น ระดับต้น

 

นางปิติพร ดีพรหม
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
อำนายการท้องถิ่น ระดับต้น

 
นายพรสวัสดิ์ ควรรณสุ 
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
 

นายจักรกฤษณ์ วงษ์รัตนะ 
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

 
นางสาวสุพัตรา อันศิลา 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นักบริหารงานศึกษา
อำนวยการท้องุถิ่น ระดับต้น
   
นายสุขสวัสดิ์  ไม่แพง 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
นางสาวสุพัตรา อันศิลา 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นักบริหารการศึกษา 6