องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 14 คน
 วันนี้ 70 คน
 เมื่อวานนี้ 375 คน
 เดือนนี้ 2,745 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,713 คน
 ทั้งหมด 320,963 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561


หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายวรพจน์ เข็มปัญญา 
ปลัด อบต.บ้านกลาง
นักบริหารงานท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง

089-8418587

 
 

 นายภูวนัย  หัสสา
รองปลัด อบต.บ้านกลาง
นักบริหารงานท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น ระดับต้น

084-9387089

 

นางสาวปิติพร พิมพ์กลาง
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
อำนายการท้องถิ่น ระดับต้น

091-0610430

 

นายพรสวัสดิ์ ควรรณสุ 
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

089-2786779

 

นายจักรกฤษณ์ วงษ์รัตนะ 
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

083-3285359

 

นางสาวสุพัตรา อันศิลา 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นักบริหารงานศึกษา
อำนวยการท้องุถิ่น ระดับต้น

086-2386477

   

นายสุขสวัสดิ์  ไม่แพง 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

089-7787936

นางสาวสุพัตรา อันศิลา 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นักบริหารการศึกษา 6