นายพรชัย พิมพ์พงษ์

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 3 คน
 วันนี้ 4 คน
 เมื่อวานนี้ 106 คน
 สัปดาห์นี้ 2,614 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,356 คน
 เดือนนี้ 5,183 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,365 คน
 ทั้งหมด 1,334,274 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสุพัตรา อันศิลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
 
นางวิลัยภรณ์ สมศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(วิชาการ)
 
นางดวงใจ ดุดัน
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง
 
นางวิระวรรณ์ บ้านกลาง
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง
 
 
นางปานศิริ แดงกัน
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว
 
 
นางทิพวรรณ ชนะค้า
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง
 
 
นายธนาคาร ชนะค้า
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง
 
 
นางสาวอัจฉรา จันทร์จุรี
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว
 
 
นางนิวร สายืน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว
 
 
นางนวลใจ สายจำปา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง
 
 
นางวิราภรณ์ ชะนะ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว
 
 
 
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว
 
 
 
นางสาวจารุวรรณ โสภา
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว
 
 
นางสาวจุฑาภรณ์ บรรหาร
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
 
 
นางสาวดลยา สิงห์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
 
 
นางสาวสุกัญญา  คำเหลา
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
 
 
นางสาวณัฐฐินันท์ เข็มปัญญา
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว
 
 
นางสาวพรพิมล ต้นไฮ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)