นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 11 คน
 วันนี้ 310 คน
 เมื่อวานนี้ 750 คน
 เดือนนี้ 7,919 คน
 เดือนที่ผ่านมา 9,927 คน
 ทั้งหมด 160,401 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสุพัตรา อันศิลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานศึกษา
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
   
นางวิลัยภรณ์ สมศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(วิชาการ)
   
นางดวงใจ ดุดัน
ครู
ศูนย์ฯวัดจอมศรี
   
นางวิระวรรณ์ บ้านกลาง
ครู
ศูนย์ฯวัดโกศลมัชฌิมาวาส
   
นางปานศิริ แดงกัน
ครู
ศูนย์ฯวัดอดิศัยวนาราม
   
   
   
นางสาวอัจฉรา จันทร์จุรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ฯวัดจอมศรี
   
นางนวลใจ สายจำปา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ฯวัดจอมศรี
   
นางนิวร สายืน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ฯวัดจอมศรี
   
นางทิพวรรณ  ชนะค้า
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ฯวัดสุพรรณกมลาวาส
   
นางวิราภรณ์ ชะนะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์ฯวัดโกศลมัชฌิมาวาส
   
  นางสาววรีภรณ์ สานา 
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ฯวัดโกศลมัชฌิมาวาส
   
นายธนาคาร ชนะค้า 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์ฯวัดโกศลมัชฌิมาวาส
   
นางสาวสุกัญญา คำเหลา 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
วัดอดิศัยวนาราม
   
นางณัฐสุดา พรหมอารักษ์ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ฯวัดอดิศัยวนาราม
   
นางหอมอ่อน บรรหาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ฯวัดอดิศัยวนาราม