นายพรชัย พิมพ์พงษ์

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 5 คน
 วันนี้ 33 คน
 เมื่อวานนี้ 120 คน
 สัปดาห์นี้ 2,556 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,489 คน
 เดือนนี้ 7,375 คน
 เดือนที่ผ่านมา 11,172 คน
 ทั้งหมด 1,322,694 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ประชาสัมพันธ์คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 20/5/2565 เปิดอ่าน 11
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 6/5/2565 เปิดอ่าน 121
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 4 / 2565 28/4/2565 เปิดอ่าน 430
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 20/4/2565 เปิดอ่าน 124
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 7/4/2565 เปิดอ่าน 267
ประชาสัมพันธ์คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ที่ 157/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวัน 1/4/2565 เปิดอ่าน 142
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 3 / 2565 เมื่ออังคาร ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 29/3/2565 เปิดอ่าน 453
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 16/3/2565 เปิดอ่าน 97
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 2/3/2565 เปิดอ่าน 351
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 2 / 2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 25/2/2565 เปิดอ่าน 306
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 29/4/2565 เปิดอ่าน 13
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถาศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 16/3/2565 เปิดอ่าน 40
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 7/3/2565 เปิดอ่าน 71
แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นไปดำรงรงตำแหน่งในสายงานอื่น 2563 12/2/2565 เปิดอ่าน 95
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ 9/2/2565 เปิดอ่าน 69
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 9/2/2565 เปิดอ่าน 83
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 30/3/2565 เปิดอ่าน 80
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 9/2/2565 เปิดอ่าน 65
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 9/2/2565 เปิดอ่าน 59
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 9/2/2565 เปิดอ่าน 66
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 21/4/2565 เปิดอ่าน 19
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 20/4/2565 เปิดอ่าน 13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 20/4/2565 เปิดอ่าน 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 20/4/2565 เปิดอ่าน 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 20/4/2565 เปิดอ่าน 13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 20/4/2565 เปิดอ่าน 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 20/4/2565 เปิดอ่าน 11
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 20/4/2565 เปิดอ่าน 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง 22/11/2564 เปิดอ่าน 100
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 7/10/2564 เปิดอ่าน 126
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕) (เปิด 1 ครัั้ง)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ (เปิด 1 ครัั้ง)
การช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส (เปิด 10 ครัั้ง)
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายก อบต.บ้านกลาง นางรินดา พิมพ์พงษ์ เลขานุการนายก นายสุขสวัสดิ์ ไม่แพง ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านกลาง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและ ส.อบต. หมู่ ๔ และหมู่ ๑๓ มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตำบลต้นแบบในการพัฒนา "โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (เปิด 10 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นำเสนอข้อมูลพื้นที่ตำบลบ้านกลาง แก่คณะกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา (คณะที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง) ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยตำบลบ้านกลางได้รับคัดเลือกให้เป็นตำบลต้นแบบในการพัฒนาตามโครงการตำบลมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เปิด 48 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
การประชุมประชาคมตำบลบ้านกลาง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เปิด 42 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประชุมประชาคมตำบลบ้านกลาง โดยการเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอจากภาคประชาชน เพื่อนำประกอบจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมการดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีของพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (เปิด 47 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ร่วมจัดประชุมการดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีของพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมีนายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุม และ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมให้ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่เคยได้ทำมาแต่อดีต เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม อนุรักษ์ ให้แก่ลูกหลานของชาวตำบลบ้านกลาง และของประเทศชาติต่อไป
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระดับตำบล ครั้งที่ 6/2564 (เปิด 92 ครัั้ง)
วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระดับตำบล ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 5/2564 (เปิด 82 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง (เปิด 90 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสุนทา บรรหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นตัวแทนต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง โดยในการนี้มีการบรรยายนำเสนอและตรวจการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้คณะกรรมการฯ ได้รับฟัง และคณะกรรมการฯ ได้กล่าวชมเชย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอ และวิธีการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ให้คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง นำไปปรับใช้เพื่อเป็นเบ้าหล่อหลอม ต้นกล้าเยาวชนของชาติต่อไป
  กระทู้  
002597 สำหรับผู้ใดกันแน่หวานใจสมุทร amb สายฟ้า สายลม  19/5/2565 19:49:41 อ่าน 11 / ตอบ 0
002596 เบิกค่าเช่าซื้อบ้านกรณีเคยเบิกแล้วย้าย abt  17/5/2565 13:11:49 อ่าน 9 / ตอบ 1
002595 การเก็บขยะมูลฝอยในตำบลบ้านกลาง นัทธกานต์  27/4/2565 10:33:26 อ่าน 27 / ตอบ 1
002594 ddd ddd  26/4/2565 19:00:13 อ่าน 16 / ตอบ 0
002593 การประเมินการปฏิบัตงาน ann  4/10/2564 16:02:52 อ่าน 168 / ตอบ 1
002592 เบิกค่าเช่าบ้านแล้วต่อมามีบ้านอีกหลัง สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านระงับหรือไม่ abt  21/12/2563 15:53:15 อ่าน 419 / ตอบ 1
002591 ฝึกอบรมเสร็จแล้วเบิกค่าที่พักอีกอีก 1 คืนได้หรือไม่ abt  27/11/2563 09:55:21 อ่าน 318 / ตอบ 1
002590 ค่าเช่าซื้อ/ค่าเช่าบ้าน ว285  30/10/2563 09:27:32 อ่าน 305 / ตอบ 1
002589 เช่าซื้อ/ค่าขนย้าย ว285  27/10/2563 09:47:01 อ่าน 206 / ตอบ 1
002588 โอนย้าย สายบริหาร ว28  27/9/2563 10:43:55 อ่าน 313 / ตอบ 1
002587 การออกคำสั่งโอนย้าย วว  1/9/2563 10:09:33 อ่าน 811 / ตอบ 1
002586 ปลดล๊อค 285  9/7/2563 15:02:53 อ่าน 505 / ตอบ 1
002585 การเบิกค่ารับรองประชุม อปท.สัญจร นิรัยดร  3/7/2563 09:40:11 อ่าน 240 / ตอบ 1
002584 พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการบรรจุ ณ วันที่ ธ.ค.62 จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบแรกหรือไม่ aramsri  25/3/2563 14:39:22 อ่าน 623 / ตอบ 1
002583 เช่าซื้อ thanapon ariyanuntapong  29/10/2562 12:01:07 อ่าน 601 / ตอบ 2
002582 เงินสะสม (ต่อ) thanapon ariyanuntapong  4/9/2562 11:06:10 อ่าน 482 / ตอบ 2
002581 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ann  3/9/2562 09:25:56 อ่าน 693 / ตอบ 1
002580 เปลี่ยนสายงาน แพรวา  30/8/2562 14:22:05 อ่าน 604 / ตอบ 1
002579 เงินสะสม thanapon ariyanuntapong  29/8/2562 10:51:48 อ่าน 480 / ตอบ 1
002578 การเปลี่ยนสายงาน ปัณณพัฒน์ คำตุ้ย  6/8/2562 11:17:24 อ่าน 468 / ตอบ 1