นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 3 คน
 วันนี้ 31 คน
 เมื่อวานนี้ 636 คน
 เดือนนี้ 8,170 คน
 เดือนที่ผ่านมา 9,032 คน
 ทั้งหมด 236,607 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 27/2/2563 เปิดอ่าน 70
อบต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ประชาสัมพัน์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 26/2/2563 เปิดอ่าน 41
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญอบรมโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 18/2/2563 เปิดอ่าน 52
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 12/2/2563 เปิดอ่าน 116
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 29/1/2563 เปิดอ่าน 361
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.บ้านกลาง 28/1/2563 เปิดอ่าน 69
สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 20/1/2563 เปิดอ่าน 136
สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 20/1/2563 เปิดอ่าน 82
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัหวัดนครพนมแจ้งการชำระค่าบำรุงรายปี ๒๕๖๓ 6/1/2563 เปิดอ่าน 159
อบต.ปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) 3/1/2563 เปิดอ่าน 196
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอเนกประสงค์ แบบ 2 ชั้น 27/8/2562 เปิดอ่าน 143
ร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้่างอาคารอเนกประสงค์ คสล. แบบ 2 ชั้น 26/8/2562 เปิดอ่าน 121
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 26/8/2562 เปิดอ่าน 98
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ 2 19/8/2562 เปิดอ่าน 63
ร่างขอบเขตของงาน โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น 13/8/2562 เปิดอ่าน 89
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 9/8/2562 เปิดอ่าน 82
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/8/2562 เปิดอ่าน 73
แบบฟอร์มกรณีผู้ค้าดาวน์โหลดเอกสารโดยไม่ต้องชำระเงิน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 2 ชั้น 8/8/2562 เปิดอ่าน 73
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/7/2562 เปิดอ่าน 109
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 10/7/2562 เปิดอ่าน 101
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนมออกตรวจนิเทศติดตามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกลาง (เปิด 9 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนมได้ออกตรวจนิเทศ ติดตามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกลาง ในการนี้มีนายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง และนายภูวนัย หัสสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางให้การต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีเข้าศึกษาดูงาน (เปิด 23 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดย นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นายภูวนัย หัสสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๙๐ คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 18 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดย นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นายภูวนัย หัสสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยนำคณะศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (เปิด 53 ครัั้ง)
ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อบต.บ้านกลาง (เปิด 49 ครัั้ง)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ ที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ. อบต.บ้านกลาง (เปิด 49 ครัั้ง)
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยนายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมาชิก อบต. ผู้นำหมู่บ้าน เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ (เปิด 35 ครัั้ง)
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ผู้นำหมู่บ้าน และชาวตำบลบ้านกลาง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ภายในหอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อความเป็นสิริมงคล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 74 ครัั้ง)
วันพุธที่๑๘ธันวาคม๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๖๐ คน โดยนำคณะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์ อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เปิด 27 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อบต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 55 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
  กระทู้  
002583 เช่าซื้อ thanapon ariyanuntapong  29/10/2562 12:01:07 อ่าน 131 / ตอบ 2
002582 เงินสะสม (ต่อ) thanapon ariyanuntapong  4/9/2562 11:06:10 อ่าน 195 / ตอบ 2
002581 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ann  3/9/2562 09:25:56 อ่าน 291 / ตอบ 1
002580 เปลี่ยนสายงาน แพรวา  30/8/2562 14:22:05 อ่าน 160 / ตอบ 1
002579 เงินสะสม thanapon ariyanuntapong  29/8/2562 10:51:48 อ่าน 147 / ตอบ 1
002578 การเปลี่ยนสายงาน ปัณณพัฒน์ คำตุ้ย  6/8/2562 11:17:24 อ่าน 162 / ตอบ 1
002577 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาว่าง พิทบูล  17/5/2562 10:31:50 อ่าน 262 / ตอบ 0
002576 สอบถามคะ ann  7/5/2562 14:54:08 อ่าน 190 / ตอบ 1
002575 การย้ายเปลี่ยนสายงาน มณีรัตน์ กุละนาม  26/4/2562 11:03:22 อ่าน 243 / ตอบ 1
002574 ค่าอหาร thanapon ariyanuntapong  18/2/2562 11:27:30 อ่าน 284 / ตอบ 2
002573 การเปลี่ยนสายงาน นายรณชิต จันภิรมย์  31/1/2562 11:28:54 อ่าน 268 / ตอบ 1
002572 การแต่งต้ังกรรมการเพื่อปรับปรุงตำแหน่งเป็นอาวุโส มณีรัตน์ กุละนาม  25/12/2561 11:38:42 อ่าน 372 / ตอบ 1
002571 หลักเกณฑ์เลื่อนระดับชำนาญการล่าสุด อิทธิพงศ์  20/9/2561 14:59:41 อ่าน 600 / ตอบ 1
002570 บำเหน็จพิเศษ thanapon ariyanuntapong  24/8/2561 10:15:28 อ่าน 356 / ตอบ 2
002569 สายทั่วไปมาเป็นสายวิชาการ thanapon ariyanuntapong  26/6/2561 10:09:49 อ่าน 825 / ตอบ 2
002568 การเปลี่ยนสายงาน ปัณณพัฒน์ คำตุ้ย  25/6/2561 15:23:24 อ่าน 427 / ตอบ 2
002567 หนังสือรับรอง thanapon ariyanuntapong  22/6/2561 13:34:28 อ่าน 442 / ตอบ 2
002566 การรายงานผลการฝึกอบรม นิรัน  15/5/2561 15:35:44 อ่าน 544 / ตอบ 1
002565 ค่าตอบแทน thanapon ariyanuntapong  18/4/2561 11:40:40 อ่าน 3088 / ตอบ 2
002564 สอบรองปลัดตัน มณีรัตน์ กุละนาม  6/3/2561 15:23:40 อ่าน 2784 / ตอบ 1