นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 9 คน
 วันนี้ 109 คน
 เมื่อวานนี้ 405 คน
 สัปดาห์นี้ 2,723 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,073 คน
 เดือนนี้ 10,705 คน
 เดือนที่ผ่านมา 11,712 คน
 ทั้งหมด 1,251,675 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) 15/7/2560 เปิดอ่าน 49
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ ๖ ? ๘ ก.ย. ๖๐ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลฯ 27/7/2560 เปิดอ่าน 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 25/7/2560 เปิดอ่าน 4
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 12/7/2560 เปิดอ่าน 170
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน (แบบเลขที่ 02/2559) องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 4/7/2560 เปิดอ่าน 54
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 30/6/2560 เปิดอ่าน 378
มติ ก.อบต. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 15/6/2560 เปิดอ่าน 454
สมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม ขอเชิญสมาชิกสมาคมทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 2/6/2560 เปิดอ่าน 155
อบต.บ้านกลางประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 31/5/2560 เปิดอ่าน 319
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 30/5/2560 เปิดอ่าน 473
อบต.ลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 13 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. คณะศึกษาดูงานจากอบต.ลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปทุมดี
อบต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 78 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. คณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปทุมดี
อบต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 48 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐น. คณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปทุมดี
อบต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 62 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน ๓๕ คน เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปทุมดี.
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี๒๕๖๐ (เปิด 47 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่นที่ ๒๒ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ส่วนราชการ โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ร่วมกันปลูกป่าและหญ้าแฝก เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าธรรมชาติ และเพื่อป้องกันการพังทะลายของดิน ในพื้นที่บ้านดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง (เปิด 55 ครัั้ง)
องค์การบริหารส่วนบ้านกลาง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ร่วมกันสร้างบ้านพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ (คุณยายแสน อุทาสี) บ้านดงยอ หมู่8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม (พฤษภาคม ๒๕๖๐)
อบต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 88 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน ๗๒ คน เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปทุมดี.
อบต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 65 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐น. คณะศึกษาดูงานจากอบต.โชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๕๐ คน เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม เรื่องการบริหารศูนย์ อปพร. โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร./กู้ชีพ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปทุมดี.
อบต.บ้านกลาง ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐ (เปิด 148 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ อบต.บ้านกลาง ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ณ ลานอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าพระปิยะมหาราช(ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครพนม)
อบต.บ้านกลาง จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.บ้านกลาง ประจำปี ๒๕๖๐ (เปิด 162 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.บ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ บริเวณสนามหน้าที่ทำการอบต.บ้านกลาง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ การเรียรรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง โดยจัดให้มีการแข่งขันด้านวิชาการ และกิจกรรมกีฬากลางแจ้งหลายชนิด ซึ่งมีคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติและชมกิจกรรมในครั้งนี้
  กระทู้  
002548 การสอบในตำแหน่งอำนวยการกลาง ผอ.ครับ  3/7/2560 11:45:41 อ่าน 101 / ตอบ 1
002547 กระทู้ thanapon ariyanuntapong  27/6/2560 11:03:47 อ่าน 57 / ตอบ 1
002546 ตำแหน่งที่เกื้อกูล 285  22/5/2560 11:30:39 อ่าน 486 / ตอบ 1
002545 โครงการ thanapon ariyanuntapong  16/5/2560 16:03:25 อ่าน 178 / ตอบ 1
002544 ระดับชำนาญการพิเศษ นวก.พัสดุ  27/4/2560 17:04:24 อ่าน 393 / ตอบ 1
002543 การเลื่อนระดับเป็นอาวุโส มณีรัตน์ กุละนาม  25/4/2560 10:50:31 อ่าน 168 / ตอบ 1
002542 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 285  18/4/2560 11:51:44 อ่าน 231 / ตอบ 1
002541 การเลื่อนระดับปฏิบัติงาน เป็นชำนาญงาน วุฒิภัทร   10/4/2560 14:37:10 อ่าน 237 / ตอบ 1
002540 สอบถามคุณวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คนผ่านทาง  17/3/2560 15:27:31 อ่าน 337 / ตอบ 1
002539 ขอสอบถามการเลือนระดับค่ะ มณีรัตน์ กุละนาม  7/3/2560 09:54:10 อ่าน 226 / ตอบ 1
002538 การเลื่อนระดับปฏิบัติการ เป็นชํานาญการ kero sassadee  22/2/2560 12:49:04 อ่าน 345 / ตอบ 1
002537 เลขที่ตำแหน่งของลูกจ้างประจำธุรการ วุฒิภัทร   6/1/2560 09:53:49 อ่าน 221 / ตอบ 1
002536 การลาของพนักงานจ้าง kk  22/12/2559 09:30:17 อ่าน 319 / ตอบ 1
002535 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี thanapon ariyanuntapong  16/12/2559 10:11:54 อ่าน 310 / ตอบ 2
002534 คุณสมบัติ ผอ.คลัง ระดับกลาง kk  30/11/2559 12:27:40 อ่าน 398 / ตอบ 1
002533 คุณสมบัติผู้ช่วยครู (ผดด) วุฒิภัทร   29/11/2559 16:22:07 อ่าน 215 / ตอบ 1
002532 วุฒิการศึกษา 811  28/11/2559 15:13:04 อ่าน 221 / ตอบ 1
002531 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ว285  21/11/2559 11:47:53 อ่าน 434 / ตอบ 2
002530 ป้ายโครงการ thanapon ariyanuntapong  19/10/2559 13:05:26 อ่าน 1223 / ตอบ 2
002529 สอบภามต่อจาก 002528 pen  17/10/2559 15:02:34 อ่าน 667 / ตอบ 1