นายพรชัย พิมพ์พงษ์

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 2 คน
 วันนี้ 11 คน
 เมื่อวานนี้ 32 คน
 สัปดาห์นี้ 2,681 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,326 คน
 เดือนนี้ 5,338 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,366 คน
 ทั้งหมด 1,326,698 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 1/7/2565 เปิดอ่าน 10
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 6 / 2565 30/6/2565 เปิดอ่าน 190
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 10/6/2565 เปิดอ่าน 71
ประชาสัมพันธ์การสมัครประกวดกองเชียร์ กิจกรรมเดิน-วิ่ง ข้ามโขง นครพนม-คำม่วน มาราธอน 2565 9/6/2565 เปิดอ่าน 25
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 5/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 7/6/2565 เปิดอ่าน 208
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศใช้แผนอตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) 6/6/2565 เปิดอ่าน 69
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 6/6/2565 เปิดอ่าน 101
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 5 / 2565 30/5/2565 เปิดอ่าน 462
ประชาสัมพันธ์คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 20/5/2565 เปิดอ่าน 137
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 6/5/2565 เปิดอ่าน 287
แบบหนังสือลาออกจากราชการ 23/6/2565 เปิดอ่าน 38
การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 9/6/2565 เปิดอ่าน 30
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การรบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 30/5/2565 เปิดอ่าน 17
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 29/4/2565 เปิดอ่าน 29
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถาศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 16/3/2565 เปิดอ่าน 52
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 7/3/2565 เปิดอ่าน 92
แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นไปดำรงรงตำแหน่งในสายงานอื่น 2563 12/2/2565 เปิดอ่าน 112
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ 9/2/2565 เปิดอ่าน 83
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 9/2/2565 เปิดอ่าน 100
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 30/3/2565 เปิดอ่าน 96
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 21/4/2565 เปิดอ่าน 43
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 20/4/2565 เปิดอ่าน 28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 20/4/2565 เปิดอ่าน 27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 20/4/2565 เปิดอ่าน 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 20/4/2565 เปิดอ่าน 25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 20/4/2565 เปิดอ่าน 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 20/4/2565 เปิดอ่าน 25
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 20/4/2565 เปิดอ่าน 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง 22/11/2564 เปิดอ่าน 109
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 7/10/2564 เปิดอ่าน 143
การฉีดวัคซีนตามแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565 (เปิด 33 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยรองนายกฯ ร่วมสำรวจการฉีดวัคซีนตามแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
"จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ" (เปิด 10 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 44 พรรษา (3 มิถุนายน 2565)โดยทำพิธีปล่อยปลา ณ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 300,045 ตัว
กิจกรรมฮักแพง แบ่งปัน เลี้้ยงส่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น และผู้เกษียณอายุ (เปิด 7 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ร่วมบายศรีสู่ขวัญ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดังนี้ 1.นายสาวปิติพร พิมพ์กลาง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โอนเป็นดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 2.นางหอมอ่อน บรรหาร ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดงติ้ว ที่จะเกษียณอายุ 60 ปี ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565
กิจกรรมโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (เปิด 7 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก นายชาธิป รุจนเสรี ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะร่วมออกตรวจพื้นที่ตำบลบ้านกลาง กล่าวทักทายประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และให้กำลังใจในการพัฒนาเพื่อเป็นตำบลต้นแบบในอนาคต
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕) (เปิด 23 ครัั้ง)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ (เปิด 18 ครัั้ง)
การช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส (เปิด 25 ครัั้ง)
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายก อบต.บ้านกลาง นางรินดา พิมพ์พงษ์ เลขานุการนายก นายสุขสวัสดิ์ ไม่แพง ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านกลาง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและ ส.อบต. หมู่ ๔ และหมู่ ๑๓ มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตำบลต้นแบบในการพัฒนา "โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (เปิด 24 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นำเสนอข้อมูลพื้นที่ตำบลบ้านกลาง แก่คณะกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา (คณะที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง) ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยตำบลบ้านกลางได้รับคัดเลือกให้เป็นตำบลต้นแบบในการพัฒนาตามโครงการตำบลมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เปิด 57 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
การประชุมประชาคมตำบลบ้านกลาง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เปิด 52 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประชุมประชาคมตำบลบ้านกลาง โดยการเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอจากภาคประชาชน เพื่อนำประกอบจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  กระทู้  
002608 เข้าเล่นเกม PG SLOT 2022 sss789  24/6/2565 16:36:44 อ่าน 6 / ตอบ 1
002607 pg slot โปรโมชั่น100% nanon789  23/6/2565 16:29:02 อ่าน 5 / ตอบ 0
002606 การได้รับเงินเดือนตามสายงาน ณัฐณิชา หล่อประดิษฐ์  22/6/2565 15:14:28 อ่าน 15 / ตอบ 0
002605 การเบิกค่าเช่าบ้าน อรุณี  20/6/2565 14:49:22 อ่าน 24 / ตอบ 1
002604 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร pranee2525  16/6/2565 09:20:58 อ่าน 23 / ตอบ 1
002603 pg Ambbet 100 ภายใต้ฟ้าสีครามอันกว้าง สมปอง  14/6/2565 21:50:14 อ่าน 8 / ตอบ 0
002602 Ask me bet888การเล่นเกม สล็อตออนไลน์ สมบัติ  10/6/2565 21:06:13 อ่าน 8 / ตอบ 0
002601 เอเย่น ambbet ฝากง่าย เบิกเงินไว ไปกับเกมสล็อตออนไลน์ สมสัก มาสี  9/6/2565 20:00:53 อ่าน 6 / ตอบ 0
002599 วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้ช่วย จพง.สาธารณสุข หรือไม่ abt  8/6/2565 15:51:29 อ่าน 121 / ตอบ 1
002596 เบิกค่าเช่าซื้อบ้านกรณีเคยเบิกแล้วย้าย abt  17/5/2565 13:11:49 อ่าน 47 / ตอบ 1
002595 การเก็บขยะมูลฝอยในตำบลบ้านกลาง นัทธกานต์  27/4/2565 10:33:26 อ่าน 42 / ตอบ 1
002593 การประเมินการปฏิบัตงาน ann  4/10/2564 16:02:52 อ่าน 186 / ตอบ 1
002592 เบิกค่าเช่าบ้านแล้วต่อมามีบ้านอีกหลัง สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านระงับหรือไม่ abt  21/12/2563 15:53:15 อ่าน 443 / ตอบ 1
002591 ฝึกอบรมเสร็จแล้วเบิกค่าที่พักอีกอีก 1 คืนได้หรือไม่ abt  27/11/2563 09:55:21 อ่าน 335 / ตอบ 1
002590 ค่าเช่าซื้อ/ค่าเช่าบ้าน ว285  30/10/2563 09:27:32 อ่าน 324 / ตอบ 1
002589 เช่าซื้อ/ค่าขนย้าย ว285  27/10/2563 09:47:01 อ่าน 220 / ตอบ 1
002588 โอนย้าย สายบริหาร ว28  27/9/2563 10:43:55 อ่าน 329 / ตอบ 1
002587 การออกคำสั่งโอนย้าย วว  1/9/2563 10:09:33 อ่าน 851 / ตอบ 1
002586 ปลดล๊อค 285  9/7/2563 15:02:53 อ่าน 528 / ตอบ 1
002585 การเบิกค่ารับรองประชุม อปท.สัญจร นิรัยดร  3/7/2563 09:40:11 อ่าน 260 / ตอบ 1