นายพรชัย พิมพ์พงษ์

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 1 คน
 วันนี้ 33 คน
 เมื่อวานนี้ 30 คน
 สัปดาห์นี้ 2,376 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,386 คน
 เดือนนี้ 6,256 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,181 คน
 ทั้งหมด 1,330,027 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Priavcy Notice) อบต.บ้านกลาง 11/8/2565 เปิดอ่าน 6
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา 8/8/2565 เปิดอ่าน 25
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 2/8/2565 เปิดอ่าน 138
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 7 / 2565 27/7/2565 เปิดอ่าน 318
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) 21/7/2565 เปิดอ่าน 126
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 5/7/2565 เปิดอ่าน 82
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 1/7/2565 เปิดอ่าน 303
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 6 / 2565 30/6/2565 เปิดอ่าน 302
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 10/6/2565 เปิดอ่าน 84
ประชาสัมพันธ์การสมัครประกวดกองเชียร์ กิจกรรมเดิน-วิ่ง ข้ามโขง นครพนม-คำม่วน มาราธอน 2565 9/6/2565 เปิดอ่าน 33
การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ว63 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 11/8/2565 เปิดอ่าน 3
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30/7/2565 เปิดอ่าน 8
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 4/7/2565 เปิดอ่าน 47
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 4/7/2565 เปิดอ่าน 27
แบบหนังสือลาออกจากราชการ 23/6/2565 เปิดอ่าน 63
การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 9/6/2565 เปิดอ่าน 52
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การรบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 30/5/2565 เปิดอ่าน 28
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 29/4/2565 เปิดอ่าน 45
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถาศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 16/3/2565 เปิดอ่าน 63
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 7/3/2565 เปิดอ่าน 114
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 20/7/2565 เปิดอ่าน 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 20/7/2565 เปิดอ่าน 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 20/7/2565 เปิดอ่าน 9
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 21/4/2565 เปิดอ่าน 54
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 20/4/2565 เปิดอ่าน 44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 20/4/2565 เปิดอ่าน 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 20/4/2565 เปิดอ่าน 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 20/4/2565 เปิดอ่าน 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 20/4/2565 เปิดอ่าน 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 20/4/2565 เปิดอ่าน 34
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (เปิด 17 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและกิจการสภา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ลดโลกร้อน (เปิด 27 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.20 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม "จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" ใช้เก็บเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน เพื่อใช้ทำปุ๋ยและลดโลกร้อนของพื้นที่ตำบลบ้านกลาง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เปิด 14 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นายภูวนัย หัสสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้ประสานให้กลุ่มจักสานได้นำผลิตภัณฑ์จักสานร่วมจำหน่ายให้แก่คณะศึกษาดูงานได้ซื้อเป็นของฝากและของใช้ซึ่งเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน
การฉีดวัคซีนตามแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565 (เปิด 40 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยรองนายกฯ ร่วมสำรวจการฉีดวัคซีนตามแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
"จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ" (เปิด 18 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 44 พรรษา (3 มิถุนายน 2565)โดยทำพิธีปล่อยปลา ณ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 300,045 ตัว
กิจกรรมฮักแพง แบ่งปัน เลี้้ยงส่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น และผู้เกษียณอายุ (เปิด 18 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ร่วมบายศรีสู่ขวัญ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดังนี้ 1.นายสาวปิติพร พิมพ์กลาง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โอนเป็นดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 2.นางหอมอ่อน บรรหาร ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดงติ้ว ที่จะเกษียณอายุ 60 ปี ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565
กิจกรรมโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (เปิด 17 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก นายชาธิป รุจนเสรี ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะร่วมออกตรวจพื้นที่ตำบลบ้านกลาง กล่าวทักทายประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และให้กำลังใจในการพัฒนาเพื่อเป็นตำบลต้นแบบในอนาคต
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕) (เปิด 35 ครัั้ง)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ (เปิด 28 ครัั้ง)
การช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส (เปิด 34 ครัั้ง)
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายก อบต.บ้านกลาง นางรินดา พิมพ์พงษ์ เลขานุการนายก นายสุขสวัสดิ์ ไม่แพง ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านกลาง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและ ส.อบต. หมู่ ๔ และหมู่ ๑๓ มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  กระทู้  
002614 เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ สมาชิก อบต คนหนึ่ง  9/8/2565 13:39:50 อ่าน 9 / ตอบ 1
002612 การเลื่อนชำนาญการพิเศษ ann  1/8/2565 11:20:27 อ่าน 23 / ตอบ 1
002609 การปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) pra  4/7/2565 11:23:27 อ่าน 26 / ตอบ 1
002606 การได้รับเงินเดือนตามสายงาน ณัฐณิชา หล่อประดิษฐ์  22/6/2565 15:14:28 อ่าน 33 / ตอบ 1
002605 การเบิกค่าเช่าบ้าน อรุณี  20/6/2565 14:49:22 อ่าน 46 / ตอบ 1
002604 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร pranee2525  16/6/2565 09:20:58 อ่าน 36 / ตอบ 1
002599 วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้ช่วย จพง.สาธารณสุข หรือไม่ abt  8/6/2565 15:51:29 อ่าน 132 / ตอบ 1
002596 เบิกค่าเช่าซื้อบ้านกรณีเคยเบิกแล้วย้าย abt  17/5/2565 13:11:49 อ่าน 64 / ตอบ 1
002595 การเก็บขยะมูลฝอยในตำบลบ้านกลาง นัทธกานต์  27/4/2565 10:33:26 อ่าน 56 / ตอบ 1
002593 การประเมินการปฏิบัตงาน ann  4/10/2564 16:02:52 อ่าน 200 / ตอบ 1
002592 เบิกค่าเช่าบ้านแล้วต่อมามีบ้านอีกหลัง สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านระงับหรือไม่ abt  21/12/2563 15:53:15 อ่าน 458 / ตอบ 1
002591 ฝึกอบรมเสร็จแล้วเบิกค่าที่พักอีกอีก 1 คืนได้หรือไม่ abt  27/11/2563 09:55:21 อ่าน 353 / ตอบ 1
002590 ค่าเช่าซื้อ/ค่าเช่าบ้าน ว285  30/10/2563 09:27:32 อ่าน 341 / ตอบ 1
002589 เช่าซื้อ/ค่าขนย้าย ว285  27/10/2563 09:47:01 อ่าน 234 / ตอบ 1
002588 โอนย้าย สายบริหาร ว28  27/9/2563 10:43:55 อ่าน 343 / ตอบ 1
002587 การออกคำสั่งโอนย้าย วว  1/9/2563 10:09:33 อ่าน 895 / ตอบ 1
002586 ปลดล๊อค 285  9/7/2563 15:02:53 อ่าน 543 / ตอบ 1
002585 การเบิกค่ารับรองประชุม อปท.สัญจร นิรัยดร  3/7/2563 09:40:11 อ่าน 276 / ตอบ 1
002584 พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการบรรจุ ณ วันที่ ธ.ค.62 จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบแรกหรือไม่ aramsri  25/3/2563 14:39:22 อ่าน 657 / ตอบ 1
002583 เช่าซื้อ thanapon ariyanuntapong  29/10/2562 12:01:07 อ่าน 628 / ตอบ 2