นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 18 คน
 วันนี้ 235 คน
 เมื่อวานนี้ 327 คน
 สัปดาห์นี้ 1,860 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,749 คน
 เดือนนี้ 4,950 คน
 เดือนที่ผ่านมา 7,770 คน
 ทั้งหมด 1,309,840 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

สมาคมปลัดอปท.จังหวัดนครพนม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วินัยและการดำเนินการทางวินัยและแนวทางการต่อสู้กรณีถูกกล่าวหาจาก สตง.,ปปช." ๑ - ๓ มี.ค.๖๑ ณ รร.ฟอร์จูนฯอ.เมืองนครพนม 14/2/2561 เปิดอ่าน 309
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 19/2/2561 เปิดอ่าน 38
ขอเชิญสมาชิกสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 13/2/2561 เปิดอ่าน 14
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตการ การเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การศึกษา ๔.๐ ตามยุทธศาสตร์ของชาติ และการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา รองรับการประเมินภายใน 30/1/2561 เปิดอ่าน 45
มติก.อบต. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 30/1/2561 เปิดอ่าน 226
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 30/1/2561 เปิดอ่าน 235
อบต.ตำเตย อ.เมืองนครพนม ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง 23/1/2561 เปิดอ่าน 22
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงติ้ว 22/1/2561 เปิดอ่าน 17
แจ้งการชำระค่าบำรุงรายปีของสมาชิกสมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม 22/1/2561 เปิดอ่าน 25
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง 17/1/2561 เปิดอ่าน 27
อบต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 6 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. คณะศึกษาดูงานจากอบต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จำนวน ๕๐ คน เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปทุมดี
อบต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 18 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๙๐ คน เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปทุมดี
กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ (เปิด 58 ครัั้ง)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบบ้านกลางได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยจัดให้มีกิจกรรมการละเล่น แจกของรางวัล และเกมส์ส่งเสริมทักษะ พัฒนาการเด็ก อื่นๆมากมาย
อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 60 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปทุมดี
อบต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 25 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐น.คณะศึกษาดูงานจาก อบต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๖๐ คน เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปทุมดี
อบต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 41 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐น.คณะศึกษาดูงานจาก อบต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปทุมดี
เทศบาลตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 127 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. คณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปทุมดี
เทศบาลตำบลคำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 54 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. คณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปทุมดี
อบต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 76 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐น.คณะศึกษาดูงานจาก อบต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปทุมดี
อบต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 69 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. คณะศึกษาดูงานจากอบต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปทุมดี
  กระทู้  
002563 โอนย้ายเปลี่ยนสายงาน 285  5/2/2561 15:44:36 อ่าน 170 / ตอบ 1
002562 ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดราคากลางเบิกตามหนังสือปี 58 ใช่หรือไม่ abt  21/12/2560 11:58:07 อ่าน 765 / ตอบ 1
002561 กรณีสอบคัดเลือก pen  28/11/2560 17:58:09 อ่าน 159 / ตอบ 1
002560 การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน ปัณณพัฒน์ คำตุ้ย  23/11/2560 12:09:47 อ่าน 147 / ตอบ 2
002559 นักบริหารงานทั่ว 234  16/11/2560 11:50:03 อ่าน 134 / ตอบ 1
002558 การยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาล ในปัจจุบัน วุฒิภัทร   14/11/2560 09:46:24 อ่าน 126 / ตอบ 1
002557 การหมดวาระของสมาชิก อบต วุฒิภัทร   6/10/2560 15:02:06 อ่าน 301 / ตอบ 2
002556 การปรับเงินค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจ วุฒิภัทร   5/10/2560 10:20:14 อ่าน 138 / ตอบ 1
002555 การจ้างพนักงานจ้างภารกิจ วุฒิภัทร   2/10/2560 09:35:56 อ่าน 127 / ตอบ 1
002554 สอบเปลี่ยนสายงาน pen  27/9/2560 14:18:25 อ่าน 136 / ตอบ 1
002553 ใช้ได้ไหมคับ2 thanapon ariyanuntapong  22/9/2560 14:25:51 อ่าน 144 / ตอบ 1
002552 ใช้ได้ไหมคับ thanapon ariyanuntapong  19/9/2560 12:42:37 อ่าน 119 / ตอบ 1
002551 ค่าตอบแทน กก.ตรวจการจ้าง thanapon ariyanuntapong  19/9/2560 12:40:15 อ่าน 217 / ตอบ 2
002550 โอนย้ามต่างสายงาน 285  5/9/2560 09:35:04 อ่าน 230 / ตอบ 1
002549 การเบิกเงินค้างจ่าย ครู (57-59) kk  15/8/2560 11:35:18 อ่าน 300 / ตอบ 2
002548 การสอบในตำแหน่งอำนวยการกลาง ผอ.ครับ  3/7/2560 11:45:41 อ่าน 388 / ตอบ 1
002547 กระทู้ thanapon ariyanuntapong  27/6/2560 11:03:47 อ่าน 189 / ตอบ 1
002546 ตำแหน่งที่เกื้อกูล 285  22/5/2560 11:30:39 อ่าน 731 / ตอบ 1
002545 โครงการ thanapon ariyanuntapong  16/5/2560 16:03:25 อ่าน 284 / ตอบ 1
002544 ระดับชำนาญการพิเศษ นวก.พัสดุ  27/4/2560 17:04:24 อ่าน 613 / ตอบ 1