นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 6 คน
 วันนี้ 52 คน
 เมื่อวานนี้ 357 คน
 สัปดาห์นี้ 2,283 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,142 คน
 เดือนนี้ 2,014 คน
 เดือนที่ผ่านมา 9,392 คน
 ทั้งหมด 1,580,418 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4/2/2559 เปิดอ่าน 8
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา"หลักสูตรการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง(Broadband)และการดำเนินการทางวินัย"ระหว่าง10-12 มี.ค.59 ณ รร.ฟอร์จูนริเวอร์วิว อ.เมือง จ.นครพนม 27/1/2559 เปิดอ่าน 151
สมาคมปลัด อปท. จังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการอบรม ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 5/2/2559 เปิดอ่าน 10
ประกาศรายชื่อผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ชุดที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ 4/2/2559 เปิดอ่าน 12
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 20 มกราคม 2559 1/2/2559 เปิดอ่าน 131
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 20 มกราคม 2559 26/1/2559 เปิดอ่าน 194
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 25/1/2559 เปิดอ่าน 32
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 25/1/2559 เปิดอ่าน 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 25/1/2559 เปิดอ่าน 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 25/1/2559 เปิดอ่าน 12
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.13 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 39
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 12 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 11
ราคากลาง โครงปรับปรุงถนนลูกรัง ม.11 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 13
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 10 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 7
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 14
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.8 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 7
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.7 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 5
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 5
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 5
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 5
ทั้งหมด 539 รายการ 1 / 27