นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
  อบต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  อบต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
  Web blog ปลัดปรีชา
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 10 คน
 วันนี้ 508 คน
 เมื่อวานนี้ 355 คน
 สัปดาห์นี้ 3,114 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,902 คน
 เดือนนี้ 10,811 คน
 เดือนที่ผ่านมา 15,060 คน
 ทั้งหมด 1,418,115 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

อบต.บ้านกลาง ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๖ ณ ลานอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าพระปิยะมหาราช(ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครพนม) (เปิด 355 ครัั้ง)
อบต.บ้านกลาง "จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖" (เปิด 480 ครัั้ง)
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในเขตตำบลบ้านกลาง (เปิด 240 ครัั้ง)
อบต.บ้านกลาง จัดงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ (เปิด 252 ครัั้ง)
อบต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง (เปิด 367 ครัั้ง)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำนางตุ้ม (เปิด 197 ครัั้ง)
วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพคำนางตุ้ม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ (เปิด 191 ครัั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนในตำบลบ้านกลาง จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเถอเมือง จังหวัดนครพนม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกงาม (เปิด 253 ครัั้ง)
วันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 11.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
อบต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง (เปิด 551 ครัั้ง)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โครงการฝึกอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2555 (เปิด 244 ครัั้ง)
ในวันที่ 12 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านกลาง ได้จัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครองแก่เด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประชาชนในเขตตำบลบ้านกลางทั้ง 13 หมู่ จำนวนทั้งหมด 42 คน
การแจกพันธุ์ปลา (เปิด 228 ครัั้ง)
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้รับมอบพันธุ์ปลาจากสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครพนม เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลางทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 1,400,000 ตัว
พิธีลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๕ (เปิด 231 ครัั้ง)
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมีส่วนราชการ โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ในครั้งนี้.
อบต.บ้านกลางร่วมกับสำนักพัฒนาที่ดินนครพนม ร่วมจัดทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหามหาราชินี (เปิด 271 ครัั้ง)
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับสำนักพัฒนาที่ดินนครพนม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต๔ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณหนองบึงลึก บ้านกลาง หมู่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน และกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
อบต.บ้านกลางจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ (เปิด 282 ครัั้ง)
เมื่อวันพุธ ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีนายไล่ คำเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับส่วนราชการ โรงเรียน พ่อค้า ประชาชน ในเขตตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆในตำบลบ้านกลาง เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรวิธีการงบประมาณและการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 (เปิด 371 ครัั้ง)
ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจัดฝึกอบรมรมหลักสูตรวิธีการงบประมาณและการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2555 โดยพิธีเปิดท่านยงยุทธ นุกิจรังสรรค์ รองผู้ว่าราชการการจังหวัดนครพนม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี วิทยากรบรรยาย ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน ผอ.สุรศักดิ์ แป้นงาม และ ผอ.ชนินทร์ ราชมณี
การตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๕ (เปิด 310 ครัั้ง)
วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมจากท้องถิ่นจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการตรวจการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมี อบต.ที่เข้าร่วมการตรวจจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ อบต.บ้านกลาง,อบต.นาทราย,อบต.นาราชควายและอบต.วังตามัว
การประชุมชมรมปลัด อบต. จังหวัดนครพนม ณ หอประชุมปทุมดี อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม (เปิด 360 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมรมปลัด อบต. จังหวัดนครพนม ได้ประชุมปลัดอบต. ในเขตจังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณาข้อบังคับชมรมปลัดและ การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิธีการงบประมาณและการบริหารงานบุคคลที่จะมีขึ้นในวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม นี้ ที่ รร.วิวโขง จังหวัดนครพนม หลังการประชุมมีการรับประทานอาหารร่วมกัน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติวิทยากรกระบวนการ (ครู ค) (เปิด 203 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติวิทยากรกระบวนการ (ครู ค)โดยมีท่านโกสินทร์ ศรีเพชรพงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนมเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งท่านนายอำเภอได้ให้คำแนะนำ และเป็นวิทยากรในครั้งนี้ตลอดทั้งวัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 3 ตำบลคือ ตำบลบ้านกลาง ตำบลดงขวาง และตำบลขามเฒ่า โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2555
กิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic Day 2012 ครั้งที่1 ประจำปี ค.ศ.2012 ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่3 (นครพนม-คำม่วน) (เปิด 234 ครัั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นำโดยปลัดวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic Day 2012 ครั้งที่1 ประจำปี ค.ศ.2012 ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่3 (นครพนม-คำม่วน)
การส่งเสริมการปลูกยางพารา (เปิด 209 ครัั้ง)
วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ปลัด อบต.บ้านกลาง เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
การตรวจสอบระบบคลองส่งน้ำบ้านดงติ้วก่อนการรับถ่ายโอน (เปิด 238 ครัั้ง)
วันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น. ปลัด อบต.บ้านกลาง,รองปลัด อบต.บ้านกลาง ร่วมกับ ประธานสภา อบต.บ้านกลาง,ส.อบต.,และผู้ใหญ่บ้านดงติ้ว,ผู้ใหญ่บ้านดงยอ ร่วมกันตรวจคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงติ้ว (2) เพื่อพิจารณาในการรับถ่ายโอนจากกรมชลประทาน
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 15 ปี ปลัด อบต.กับการพัฒฯาท้องถิ่น (เปิด 150 ครัั้ง)
ขอเชิญปลัด อบต. อดีตปลัด อบต.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสาภท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 15 ปี ปลัด อบต.กับการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
การประชุมกรรมการบริหารชมรมและที่ปรึกษาชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม (เปิด 226 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชมรมปลัดอบต.จังหวัดนครพนมได้จัดการประชุมกรรมการบริหารชมรมและที่ปรึกษาชมรม เพื่อพิจารณาจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิธีงบประมาณและการบริหารงานบุคคล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล (เปิด 288 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
การประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาชมรมปลัดอบต.จังหวัดนครพนม (เปิด 281 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมรมปลัดอบต.จังหวัดนครพนม ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาชมรมปลัดอบต.จังหวัดนครพนม
อบต.บ้านกลางจัดงาน"ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี" (เปิด 318 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวตำบลบ้านกลาง จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
การจัดงานโครงการประชุมท้องถิ่นสัญจร อำเภอเมืองนครพนมเคลื่อนที่ (เปิด 237 ครัั้ง)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2555 อำเภอเมืองนครพนมร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการประชุมท้องถิ่นสัญจร เพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555
มีทั้งหมด 96 รายการ