นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
  อบต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  อบต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
  Web blog ปลัดปรีชา
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 14 คน
 วันนี้ 419 คน
 เมื่อวานนี้ 193 คน
 สัปดาห์นี้ 2,792 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,754 คน
 เดือนนี้ 9,619 คน
 เดือนที่ผ่านมา 11,269 คน
 ทั้งหมด 1,456,389 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

กิจกรรมการแห่เทียนพรรษา ประจำปี๒๕๕๖ (เปิด 347 ครัั้ง)
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตรงกับวันอาสาฬหบูชา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับส่วนราชการ โรงเรียน พ่อค้า ประชาชน ในเขตตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆในตำบลบ้านกลาง เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป
อบต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง (๑๕ ก.ค.๕๖) (เปิด 423 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๔๐ คน เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางให้การต้อนรับ.
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเครือข่ายป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ (เปิด 276 ครัั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเครือข่ายป้องกันยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน มีความเข้มแข็งในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อให้เกิดความมั่นคงในหมู่บ้านหรือชุมชน และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ
ภาพกิจกรรม "พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕" (เปิด 589 ครัั้ง)
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้ปกครองและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ (เปิด 639 ครัั้ง)
ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด อบต.บ้านกลาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ (เปิด 500 ครัั้ง)
อบต.บ้านกลาง ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๖ ณ ลานอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าพระปิยะมหาราช(ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครพนม) (เปิด 399 ครัั้ง)
อบต.บ้านกลาง "จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖" (เปิด 517 ครัั้ง)
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในเขตตำบลบ้านกลาง (เปิด 254 ครัั้ง)
อบต.บ้านกลาง จัดงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ (เปิด 269 ครัั้ง)
อบต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง (เปิด 397 ครัั้ง)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำนางตุ้ม (เปิด 213 ครัั้ง)
วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพคำนางตุ้ม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ (เปิด 214 ครัั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนในตำบลบ้านกลาง จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเถอเมือง จังหวัดนครพนม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกงาม (เปิด 267 ครัั้ง)
วันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 11.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
อบต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง (เปิด 586 ครัั้ง)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โครงการฝึกอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2555 (เปิด 258 ครัั้ง)
ในวันที่ 12 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านกลาง ได้จัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครองแก่เด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประชาชนในเขตตำบลบ้านกลางทั้ง 13 หมู่ จำนวนทั้งหมด 42 คน
การแจกพันธุ์ปลา (เปิด 239 ครัั้ง)
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้รับมอบพันธุ์ปลาจากสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครพนม เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลางทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 1,400,000 ตัว
พิธีลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๕ (เปิด 249 ครัั้ง)
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมีส่วนราชการ โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ในครั้งนี้.
อบต.บ้านกลางร่วมกับสำนักพัฒนาที่ดินนครพนม ร่วมจัดทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหามหาราชินี (เปิด 296 ครัั้ง)
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับสำนักพัฒนาที่ดินนครพนม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต๔ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณหนองบึงลึก บ้านกลาง หมู่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน และกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
อบต.บ้านกลางจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ (เปิด 304 ครัั้ง)
เมื่อวันพุธ ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีนายไล่ คำเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับส่วนราชการ โรงเรียน พ่อค้า ประชาชน ในเขตตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆในตำบลบ้านกลาง เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรวิธีการงบประมาณและการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 (เปิด 386 ครัั้ง)
ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจัดฝึกอบรมรมหลักสูตรวิธีการงบประมาณและการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2555 โดยพิธีเปิดท่านยงยุทธ นุกิจรังสรรค์ รองผู้ว่าราชการการจังหวัดนครพนม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี วิทยากรบรรยาย ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน ผอ.สุรศักดิ์ แป้นงาม และ ผอ.ชนินทร์ ราชมณี
การตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๕ (เปิด 331 ครัั้ง)
วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมจากท้องถิ่นจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการตรวจการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมี อบต.ที่เข้าร่วมการตรวจจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ อบต.บ้านกลาง,อบต.นาทราย,อบต.นาราชควายและอบต.วังตามัว
การประชุมชมรมปลัด อบต. จังหวัดนครพนม ณ หอประชุมปทุมดี อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม (เปิด 380 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมรมปลัด อบต. จังหวัดนครพนม ได้ประชุมปลัดอบต. ในเขตจังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณาข้อบังคับชมรมปลัดและ การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิธีการงบประมาณและการบริหารงานบุคคลที่จะมีขึ้นในวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม นี้ ที่ รร.วิวโขง จังหวัดนครพนม หลังการประชุมมีการรับประทานอาหารร่วมกัน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติวิทยากรกระบวนการ (ครู ค) (เปิด 224 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติวิทยากรกระบวนการ (ครู ค)โดยมีท่านโกสินทร์ ศรีเพชรพงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนมเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งท่านนายอำเภอได้ให้คำแนะนำ และเป็นวิทยากรในครั้งนี้ตลอดทั้งวัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 3 ตำบลคือ ตำบลบ้านกลาง ตำบลดงขวาง และตำบลขามเฒ่า โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2555
กิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic Day 2012 ครั้งที่1 ประจำปี ค.ศ.2012 ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่3 (นครพนม-คำม่วน) (เปิด 255 ครัั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นำโดยปลัดวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic Day 2012 ครั้งที่1 ประจำปี ค.ศ.2012 ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่3 (นครพนม-คำม่วน)
การส่งเสริมการปลูกยางพารา (เปิด 226 ครัั้ง)
วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ปลัด อบต.บ้านกลาง เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
การตรวจสอบระบบคลองส่งน้ำบ้านดงติ้วก่อนการรับถ่ายโอน (เปิด 259 ครัั้ง)
วันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น. ปลัด อบต.บ้านกลาง,รองปลัด อบต.บ้านกลาง ร่วมกับ ประธานสภา อบต.บ้านกลาง,ส.อบต.,และผู้ใหญ่บ้านดงติ้ว,ผู้ใหญ่บ้านดงยอ ร่วมกันตรวจคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงติ้ว (2) เพื่อพิจารณาในการรับถ่ายโอนจากกรมชลประทาน
มีทั้งหมด 102 รายการ