นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
  อบต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  อบต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
  Web blog ปลัดปรีชา
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 6 คน
 วันนี้ 70 คน
 เมื่อวานนี้ 350 คน
 สัปดาห์นี้ 2,143 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,115 คน
 เดือนนี้ 9,488 คน
 เดือนที่ผ่านมา 9,753 คน
 ทั้งหมด 1,514,647 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

   
ตกเบิก 15000

เรียน ท่านปลัดวรพจน์ที่เคารพอย่างสูง

         ขอเรียนถามท่านปลัดครับกรณีตกเบิกเงินค่าครองชีพตามหนังสือ/ประกาศ ก.  ในส่วนของเงินที่จะต้องตกเบิกจากช่วงเม.ย.54- ก.ย.54 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2554  ในวันที่ท่านปลัดเรียกประชุมท่านบอกว่าต้องขอยกเว้นระเบียบก่อนจึงจ่ายได้  แต่หลังจากวันที่ไปประชุม  ข้าพเจ้าได้ไปอบรมที่กรมท่านอาจารย์สุรศักดิ์  แป้นงาม  บอกว่าในกรณีที่มีคำสั่งให้ตกเบิกแก่ฝ่ายประจำไม่ต้องขอยกเว้นผู้ว่า  แต่ฝ่ายการเมืองต้องขอยกเว้น  จึงทำให้สับสนครับท่านปลัด  นี่คือเบอร์โทรของท่านอาจารย์สุรศักดิ์  แป้นงาม  สำนักคลัง  กรมส่งเสริมครับท่านปลัด 08-1267-3459  รบกวนท่านปลัดให้ความกระจ่างอีกครั้งครับ

โดยชัยชล 11 มิถุนายน 2555 14:09:52
   

ป.คะ  นู๋ ขอถามต่อ คุณชัยชล นะคะ

            ยกเว้นระเบียบเนี๊ยะ  คือ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547  ใช่ไหมค่ะ

           หมวด 8 เงินสะสม  ข้อ 90 กรณีงบประมาณรายจ่ายประกาศบังคับใช้แล้ว  หรือไม่ได้ตั้งในงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้ อปท.จ่ายขาดเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้ 

            (2)  เบิกเงินให้พนักงานส่วนท้องถิ่นตามสิทธิตลอดจนลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินอื่นตามกฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ในระหว่างปีงบประมาณ

           แล้วให้ทำหนังสือขอยกเว้นระเบียบ  ทำอย่างไรคะ  ให้อ้างระเบียบตัวไหนคะ

โดย ลิลี่ นครพนม 12 มิถุนายน 2555 14:43:09

ยกเว้นระเบียบกรณีที่มีการจ่ายเงินตกเบิกค่าครองชีพชั่วคราวย้อนหลังไปในปีงบประมาณ 54 ซึ่งตามระเบียบ ข้อ 39 กำหนดไว้ว่ารายจ่ายประจำปีงบประมาณใดให้เบิกได้เฉพาะในปีงบประมาณนั้น โดยในข้อ 4 ของะเบียบกำหนดว่าในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจดังกล่าวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนกรณีที่ อ.สุรศักดิ์ฯ ให้ขอเฉพาะกรณีของฝ่ายการเมืองนั้น ปลายสัปดานี้ผมจะเจอ อ.สรุศักดิ์ฯอยู่จะได้สอบถามอีกครั้ง

โดย ป.บ้านกลาง 12 มิถุนายน 2555 15:32:14
|