นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
  อบต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  อบต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
  Web blog ปลัดปรีชา
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 11 คน
 วันนี้ 302 คน
 เมื่อวานนี้ 174 คน
 สัปดาห์นี้ 3,430 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,897 คน
 เดือนนี้ 10,250 คน
 เดือนที่ผ่านมา 15,060 คน
 ทั้งหมด 1,417,554 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554


สำนักงานปลัด

 

นางปิติพร ดีพรหม
หัวหน้าสำนักปลัด 7
 

นางสาวกิตติพิชญ์ ไชยภักดี
นิติกร 6ว
 
นางสุนิสา มีนุ่น
บุคลากร 5
 
(ว่าง)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 
นายสุขสวัสดิ์ ไม่แพง
นักพัฒนาชุมชน 6ว
 
นายวีระศักดิ์ หอมอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
 
นายมานิต บุทา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว
 
จ่าเอก ปัญญา ทาคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4
 
นางสาววิมล ฝ่ายทะแสง
เจ้าพนักงานธุรการ 2
 
 
นายธีรวัฒน์ ต้นไฮ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
นางสาวอุไรวรรณ บาศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
 
นายภานุวัฒน์ สุวรรณสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอารยา คำด่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายธนพัฒน์ โคตะมา
พนักงานขับรถยนต์
 
นายอนุสรณ์ เข็มปัญญา
คนสวน
 
นายสมพร บรรหาร
คนงานประจำรถขยะ
 
นายคมกริช หอมอ่อน
คนงานประจำรถขยะ
 
นายอภิวัฒน์ กุลบุตร
คนงานประจำรถขยะ
 
 
นายภูมิพัฒน์ แก้วมาลา
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
 
นางสาวไพจิตร เข็มปัญญา
คนงานทั่วไป
 
นางสาวธิดารัตน์ กุลชน
คนงานทั่วไป
 
นายภาคภูมิ สร้อยสา
นักการภารโรง