นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 33 คน
 วันนี้ 176 คน
 เมื่อวานนี้ 484 คน
 สัปดาห์นี้ 2,324 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,270 คน
 เดือนนี้ 176 คน
 เดือนที่ผ่านมา 9,802 คน
 ทั้งหมด 1,559,843 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

สำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง) (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558) 18/11/2558 เปิดอ่าน 431
อบต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "ตามหาดอกคำ ปี ๒๕๕๘" 18/11/2558 เปิดอ่าน 30
ด่วนที่สุด สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมเพือปรึกษาหารือการดำเนินงานของสมาคมฯ ในวันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 16/11/2558 เปิดอ่าน 62
อบต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 10/11/2558 เปิดอ่าน 224
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 10/11/2558 เปิดอ่าน 301
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 30 ตุลาคม 2558 2/11/2558 เปิดอ่าน 566
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การบริหารงบประมาณทางการศึกษา การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 2/11/2558 เปิดอ่าน 163
อบต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 20/10/2558 เปิดอ่าน 341
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 19/10/2558 เปิดอ่าน 393
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 9/10/2558 เปิดอ่าน 152
การแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลบ้านกลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ (เปิด 60 ครัั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ภาค๔ จัดโครงการการแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลบ้านกลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
อบต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง (เปิด 54 ครัั้ง)
๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน จำนวน ๓๐ คน เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลบ้านกลาง วัดโกศลมัชฌิมาวาส ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ
อบต.บ้านกลาง ร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ (เปิด 72 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมBike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม เส้นทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-แขวงคำม่วน สปป.ลาว
อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม จัดพิธีลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เปิด 57 ครัั้ง)
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมีส่วนราชการ โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ในครั้งนี้.
อบต.บ้านกลาง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ (เปิด 60 ครัั้ง)
๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วาระแรก
อบต.บ้านกลาง จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ (เปิด 145 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ส.อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เสนอแนะปัญหา อุปสรรค เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่แบบบูรณาการ
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘" (เปิด 91 ครัั้ง)
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จัดโครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘" รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิวนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ สามารถให้การบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จและบรรลุวัตถุที่กำหนดไว้
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง (เปิด 128 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี จำนวน ๒๐ คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางให้การต้อนรับ
ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านกลางต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ (เปิด 145 ครัั้ง)
จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจากทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน มีการแข่งขันกีฬา ๕ ประเภท ประกอบด้วย ๑.ฟุตบอลชาย ๒.ตะกร้อชาย ๓.ฟุตซอลชาย(อายุไม่เกิน ๑๓ ปี) ๔.วอลเลย์บอลชาย ๕.วอลเลย์บอลหญิง
อบต.บ้านกลาง ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๘ ณ ลานอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าพระปิยะมหาราช(ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครพนม) (เปิด 129 ครัั้ง)
จังหวัดนครพนมได้กำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าพระปิยะมหาราช โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อบต.บ้านกลาง ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
  กระทู้  
002486 ขอความอนุเคราะห์ท่านปลัด นักพัฒนา 50  29/11/2558 15:36:32 อ่าน 28 / ตอบ 0
002485 เลื่อนระดับ 5 ไป 6 ประสิตา บุญตา  19/11/2558 10:34:47 อ่าน 49 / ตอบ 0
002484 ค่าเล่าเรียนบุตร thanapon ariyanuntapong  18/11/2558 14:57:35 อ่าน 46 / ตอบ 0
002483 ขั้นตอนการใช้งบกลางช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่ถูกต้องควรทำอย่างไร wannapa phunthai  7/11/2558 04:05:01 อ่าน 83 / ตอบ 1
002482 การเบิกค่ารับรองประชุมสภาฯ นิรัน  4/11/2558 15:59:09 อ่าน 91 / ตอบ 1
002481 เลื่อนระดับ จาก 5 ไป 6 เมื่อใด ธาดา ถาวรรัตน์  4/11/2558 15:12:21 อ่าน 74 / ตอบ 1
002480 การปรับอัตราเงินเดือน 4 % พนักงานจ้างตามภารกิจ มดแดง  3/11/2558 13:11:58 อ่าน 96 / ตอบ 1
002479 การเลื่อน ระดับ sarapo  3/11/2558 09:45:29 อ่าน 54 / ตอบ 1
002478 การเปิดกรอบรองปลัด 6/7 ยาภัค  29/10/2558 19:13:15 อ่าน 159 / ตอบ 2
002477 ขอความอนุเคราะห์ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. เดือน ต.ค.2558 นักพัฒนา 50  29/10/2558 12:15:39 อ่าน 93 / ตอบ 2
002476 สอบถามการเลื่อนระดับ นักวิชาการเงินและบัญชี lapatrada Srithamma  28/10/2558 19:58:10 อ่าน 45 / ตอบ 1
002475 เรียนสอบถามท่านปลัดฯ กรณีเปลี่ยนสายงานจากสาย ๑,๒ ไปสาย ๓ ครับ คนท้องถิ่น  27/10/2558 13:46:29 อ่าน 76 / ตอบ 1
002474 สอบถามกรณีย้ายเปลี่ยนสายงาน น.ส.บังอร ดรวิชา  22/10/2558 16:01:08 อ่าน 89 / ตอบ 1
002473 สอบถามการเลื่อนระดับ sarapo  22/10/2558 14:24:03 อ่าน 60 / ตอบ 1
002472 สอบถามการเลื่อนระดับ พิมพร  22/10/2558 13:12:39 อ่าน 72 / ตอบ 2
002471 สอบถามการเลื่อนระดับ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อังคนา ยศปัญญา  22/10/2558 10:46:02 อ่าน 49 / ตอบ 1
002470 วุฒิที่ใช้สอบเปลี่ยนสายงาน VAN  21/10/2558 16:04:36 อ่าน 64 / ตอบ 1
002469 เรียน ป.บ้านกลางที่เคารพ thanapon ariyanuntapong  21/10/2558 14:20:03 อ่าน 146 / ตอบ 2
002468 สอบถามการเลื่อนระดับ อังคนา ยศปัญญา  21/10/2558 10:20:35 อ่าน 86 / ตอบ 1
002467 Logo อบต และ มอบอำนาจรองปลัด อบต thanapon ariyanuntapong  20/10/2558 16:05:02 อ่าน 88 / ตอบ 1