นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 7 คน
 วันนี้ 27 คน
 เมื่อวานนี้ 345 คน
 สัปดาห์นี้ 2,140 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,284 คน
 เดือนนี้ 3,396 คน
 เดือนที่ผ่านมา 9,392 คน
 ทั้งหมด 1,581,800 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา"หลักสูตรการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง(Broadband)และการดำเนินการทางวินัย"ระหว่าง10-12 มี.ค.59 ณ รร.ฟอร์จูนริเวอร์วิว อ.เมือง จ.นครพนม 27/1/2559 เปิดอ่าน 213
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 10/2/2559 เปิดอ่าน 4
สมาคมปลัด อปท. จังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 10/2/2559 เปิดอ่าน 6
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย 9/2/2559 เปิดอ่าน 9
สมาคมข้าราชการท้องถิ่นแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ?การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น กับ รัฐธรรมนูญฉบับใหม 8/2/2559 เปิดอ่าน 16
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4/2/2559 เปิดอ่าน 19
สมาคมปลัด อปท. จังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการอบรม ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 5/2/2559 เปิดอ่าน 24
ประกาศรายชื่อผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ชุดที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ 4/2/2559 เปิดอ่าน 34
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 20 มกราคม 2559 1/2/2559 เปิดอ่าน 160
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 20 มกราคม 2559 26/1/2559 เปิดอ่าน 202
อบต.บ้านกลาง จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ (เปิด 50 ครัั้ง)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ (Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
การแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลบ้านกลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ (เปิด 87 ครัั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ภาค๔ จัดโครงการการแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลบ้านกลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
อบต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง (เปิด 98 ครัั้ง)
๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน จำนวน ๓๐ คน เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลบ้านกลาง วัดโกศลมัชฌิมาวาส ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ
อบต.บ้านกลาง ร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ (เปิด 92 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมBike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม เส้นทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-แขวงคำม่วน สปป.ลาว
อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม จัดพิธีลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เปิด 73 ครัั้ง)
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมีส่วนราชการ โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ในครั้งนี้.
อบต.บ้านกลาง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ (เปิด 91 ครัั้ง)
๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วาระแรก
อบต.บ้านกลาง จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ (เปิด 173 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ส.อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เสนอแนะปัญหา อุปสรรค เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่แบบบูรณาการ
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘" (เปิด 114 ครัั้ง)
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จัดโครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘" รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิวนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ สามารถให้การบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จและบรรลุวัตถุที่กำหนดไว้
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง (เปิด 159 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี จำนวน ๒๐ คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางให้การต้อนรับ
ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านกลางต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ (เปิด 165 ครัั้ง)
จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจากทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน มีการแข่งขันกีฬา ๕ ประเภท ประกอบด้วย ๑.ฟุตบอลชาย ๒.ตะกร้อชาย ๓.ฟุตซอลชาย(อายุไม่เกิน ๑๓ ปี) ๔.วอลเลย์บอลชาย ๕.วอลเลย์บอลหญิง
  กระทู้  
002500 ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" 8-13 ก.พ.59 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร โยธาไทย  10/1/2559 08:51:32 อ่าน 43 / ตอบ 0
002499 พิจารณาสามวาระรวดเดียว thanapon ariyanuntapong  7/1/2559 14:45:53 อ่าน 134 / ตอบ 1
002498 เลขส่งหนังสือส่วนราชการ thanapon ariyanuntapong  6/1/2559 16:14:34 อ่าน 115 / ตอบ 1
002497 ชะลอการดำเนิการด้านงานบุคคล จะการโอน(ย้าย) ลิลี่ นครพนม  30/12/2558 12:12:58 อ่าน 213 / ตอบ 1
002496 สายงานที่เกื้อกูลกัน pen  29/12/2558 15:50:07 อ่าน 118 / ตอบ 1
002495 การเปลี่ยนสายงานเมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง 1 ม.ค.59 sarapo  23/12/2558 10:29:54 อ่าน 342 / ตอบ 1
002494 วุฒิการศึกษา kb01  22/12/2558 16:50:54 อ่าน 79 / ตอบ 1
002493 การโอนย้าย ตำแหน่งหัวน้าส่วนโยธา6 เมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง อบต  22/12/2558 11:40:45 อ่าน 194 / ตอบ 1
002492 วุฒิการศึกษาใช่สอบเปลี่ยนสายงานเริ่ม ระดับ 3 pen  21/12/2558 16:21:16 อ่าน 80 / ตอบ 1
002491 เลื่อนระดับ อังคนา ยศปัญญา  16/12/2558 16:25:26 อ่าน 84 / ตอบ 1
002490 เลื่อนระดับ 5 ไป 6 ศศนันท์ ปิยารัมย์  14/12/2558 15:22:18 อ่าน 123 / ตอบ 1
002489 เลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 สันทนาการ นายกฤษณะ คมแก้ว  8/12/2558 20:27:46 อ่าน 134 / ตอบ 2
002488 เลื่อนระดับ 6 ไป 7 aaaaaa  4/12/2558 14:06:00 อ่าน 151 / ตอบ 1
002487 เลื่อนระดับ วสิราภา ไชยโอช  3/12/2558 11:15:29 อ่าน 63 / ตอบ 1
002486 ขอความอนุเคราะห์ท่านปลัด นักพัฒนา 50  29/11/2558 15:36:32 อ่าน 181 / ตอบ 1
002485 เลื่อนระดับ 5 ไป 6 ประสิตา บุญตา  19/11/2558 10:34:47 อ่าน 170 / ตอบ 1
002484 ค่าเล่าเรียนบุตร thanapon ariyanuntapong  18/11/2558 14:57:35 อ่าน 188 / ตอบ 1
002483 ขั้นตอนการใช้งบกลางช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่ถูกต้องควรทำอย่างไร wannapa phunthai  7/11/2558 04:05:01 อ่าน 158 / ตอบ 1
002482 การเบิกค่ารับรองประชุมสภาฯ นิรัน  4/11/2558 15:59:09 อ่าน 201 / ตอบ 1
002481 เลื่อนระดับ จาก 5 ไป 6 เมื่อใด ธาดา ถาวรรัตน์  4/11/2558 15:12:21 อ่าน 176 / ตอบ 1